Rendkívüli tájékoztató – frissítve

Frissülő kiegészítő tájékoztatók az oldalon!

Tisztelt Gombaiak!

2020. március 14-én 19 órától ülésezett a veszélyhelyzetben a helyi irányítást végző operatív törzs, amely tárgylásról az alábbiakban tájékoztatom a helyi lakosokat:

 • A 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján a helyi iskolában, tehát a Fáy András Református Általános Iskolában (és Alapfokú Művészeti Iskolában) 2020. március 16. napjától a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, amely – többek között – azt jelenti, hogy a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik. A gyakorlatban a tanulók 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az iskolát nem látogatják. Bővebb információk tekintetében az iskola munkanapokon 8-16 óráig felvilágosítást nyújt a +36 29 433 261 telefonszámon.
 • A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt felhatalmazással Gomba község polgármestere a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai székhelyén és bölcsődei telephelyén 2020. március 16. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelt el. Felvilágosítást az óvodai +36 29 433 783 telefonszámon kérhetnek, munkanapokon 8-16 óráig.
 • A rendezvényházban 2020. március 16. napjától határozatlan ideig nincsenek rendezvények sem civil szervezeti, sem önkormányzati szervezésben.
 • A Civilházban 2020. március 16. napjától határozatlan ideig sem Zumba, sem Jóga foglalkozások nem lesznek, illetve felfüggesztésre került a hulladék-gazdálkodási szolgáltató, a DTKH ügyfélfogadása és a könyvtári nyitva tartás is. Megkérjük a Civilházban összejövetelt tartó további szervezeteket és csoportokat, hogy 2020. március 16. napjától határozatlan ideig a tervezett alkalmaikat mondják le.
 • A községházán az ügyfélfogadás személyesen már 2020. március 11-től határozatlan ideig felfüggesztésre került, csak telefonon (+36 29 433 927) és levélben (postán és email-ben: hivatal@gomba.hu) működik az ügyfélszolgálat.
 • A szociális étkeztetés, valamint a Tetepuszta és Felsőfarkasd terültén működő tanyagondnoki szolgálat továbbra is üzemel. A szociális étkeztetés területén a fertőzésveszély csökkentése érdekében 2020. március 16. napjától határozatlan ideig nem fogadunk el műanyag ételhordó edényeket, az étel szállítására alkalmas eszközöket a szolgáltató biztosítja.
 • A helyi kereskedelmi és szolgáltató egységek látogatása több esetben már szabályozásra került, kérjük a meghozott óvintézkedések figyelembe vételét, betartását.
 • A 10/2020. (III.14.) EMMI rendelet alapján a kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt a fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
 • A helyben működő egyházak veszélyhelyzet miatt hozott szabályait kérjük figyelembe venni, az egyházi alkalmakat az előírások betartásával látogatni.

Református egyházi közlemény itt olvasható.

Különösen az időseket, mint a vírus legveszélyeztetettebb korosztályát kérjük, hogy lehetőleg ne mozduljanak ki otthonukból. Ügyeik elintézéséhez kérjenek segítséget szomszédaiktól, rokonaiktól, ismerőseiktől. A 65 éves kor betöltött gombaiak kaptak egy tájékoztató anyagot is, amelyben visszajelzést kérünk tőlük. A tájékoztató itt is olvasható.

Az iskolalátogatás tilalma alatt, illetve az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünetben ne az idősekre bízzuk az otthon maradt gyermekeket, mert a gyermekek – habár nem tartoznak a veszélyeztetett körbe – lehetnek vírushordozók, ami végzetes lehet az idősek számára.

Az orvosi rendelésre is kiterjedő háziorvosi tájékoztatót itt olvashatják.

A 2020. március 16-án kiadott központi szabályozások alapján követendő háziorvosi eljárásrendet itt olvashatják.

Közel vagyunk a fővároshoz, illetve sokan ingáznak oda naponta. Számukra külön ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyet itt olvashatnak.

2020. március 17-től csak az élelmiszert árusító üzletek és a patikák lehetnek nyitva 15 óra után, a többi kereskedelmi és szolgáltató egységet be kell zárni, csak 06-15 óráig üzemelhetnek. (Kivételt jelentenek a házhoz szállítók és a csak elvitelre üzemelő vendéglátó egységek, de szigorú előírások mellett.)

Átmeneti ideig nem használható a Szemők Balázs téri szabadtéri elárusítóhely sem, még a környezetében is tilos árusítani!

A postai szolgáltatás működik, megfelelő fertőtlenítés mellett mindenki megkapja a küldeményét, még a készpénzben járó nyugdíjat is! Postai tájékoztató itt elérhető.

Minden rendezvény és gyűlés elmarad a településen, kivétel a polgári esküvő és a temetés, amely csak minimális létszámmal kerül megszervezésre! A rendezvényeken, gyűléseken részvevők büntethetők!

Rendezvényház és a Civilház bezárva, a Tájház nem látogatható, a szabadtéri közösségi terek – a játszótér és az egész Kenyeres-kert – látogatása TILOS!

Mindenkitől fokozott figyelmet igényel az előttünk álló, bizonytalan hosszúságú időszak, amelyet azzal rövidíthetünk le, ha betartjuk a központi előírásokat, a helyi döntéseket és az egészségvédelem szempontjából fontos ajánlásokat.

Továbbra is fontos hangsúlyoznunk, hogy

 • az idősek lehetőleg maradjanak otthon,
 • ne most akarjunk olyan ismerősökkel újra találkozni, akiket hónapok óta nem láttunk,
 • kerüljük a tömeget, zárt térbe csak megfelelő távolságtartással lépjünk be,
 • tartsuk be a higiénés előírásokat, különös tekintettel a kézmosásra és a zsebkendő használatára.

A helyi vezetők a továbbiakban is folyamatosan egyeztetnek az egészségügyi, köznevelési és rendvédelmi szervekkel, szükség esetén speciális területek szakértőivel, és ezek alapján a tennivalókról és a korlátozásokról tájékoztatást adnak.

Figyeljünk egymásra, segítsük az időseket az „otthonmaradásban”!

Őrizzük meg a település nyugalmát, ezért csak a hivatalos információkat osszuk meg egymással!

Mindenkinek jó egészséget és elegendő türelmet kívánok!

Lehota Vilmos polgármester