Körzeti nővér szabadságon

Tisztelt Betegek!

Galaczi Erzsébet körzeti nővér 2024.06.24.-2024.07.05. között szabadságon lesz. Ezen idő alatt a telefonos gyógyszer/beutaló rendelés szünetel!

Gyógyszer rendelés e-mailen, személyesen, vagy a postaládán keresztül lehetséges.

Kérem a fentiek figyelembe vételét!

Lehetőség szerint előzetesen gondoskodjanak a gyógyszer-rendelésről! Köszönettel: Dr. Schidt György háziorvos

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2024. június 10-14.-ig szabadság miatt elmarad.

Helyettesít dr. Néma Andrea saját rendelési idejében Bényén ill. Káván, valamint Gombán:
Június 11.-én kedden 8:00-11:00-ig
Június 14.-én pénteken 12:00-14:00-ig.
Tel: 06-70-432-1478

Nővéri rendelés a szokott időben.

Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű gazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt a legjelentősebb gyomok közé tartozik. A parlagfű-mentesítés közös ügyünk, de elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának törvénybe foglalt kötelezettsége. A Fővárosi és a Pest Vármegyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai és a jegyzők minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek e kötelezettség betartatása érdekében.

A parlagfüves területek ellenőrzései a — tavalyi évhez hasonlóan — idén is már május 13-án megkezdődtek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) 17. S (4) bekezdése értelmében: DA földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. “Az Éltv, 50, S (4) bekezdése kimondja, hogy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. S (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Tehát a hatósági intézkedés (közérdekű védekezés elrendelése, bírság kiszabása) jogalapja a védekezési kötelezettség elmulasztása, és nem az egészségkárosfiás tényállás megvalósulása. Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ingatlanján a parlagfű fejlettsége legalább virágbimbós állapotban vant közérdekű védekezést kell elrendelni.

Külterületen a földhivatali mezőgazdászok a parlagfüves területekről jegyzőkönyvet vesznek fel és a Parlagfű Információs Rendszeren keresztül a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: NTO) részére továbbítják azt ügyintézésre. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján a területen a parlagfű száras-leveles állapotban van, az NTO felhívhatja az ingatlan használójának figyelmét a jogszabályi kötelezettségének teljesítésére az eljárás megindítását mellőzve, de a virágbimbó kialakulását követően már eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el.

Az NTO a kultúrnövény károsodásával együtt járó közérdekű védekezést csak abban az esetben rendeli el, ha a virágbimbós parlagfű borítottság a 30%-ot meghaladja.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. S-a értelmében belterületen a helyszíni ellenőrzést a jegyző végez és szintén a jegyző feladata, hogy belterületen az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján és a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyv vegyen fel.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a fővárosi főjegyző; külterületen (Pest vármegye és Budapest) pedig az NTO rendeli el. Abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonban Iévő belterületi ingatlanon

az önkormányzat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének az NTO intézkedik a közérdekű védekezés végrehajtásáról.

A közérdekű védekezést a hatóságok által megbízott vállalkozók végzik, Ugyanakkor fontos tudni, hogy nem kerül sor sem kaszálásra, sem okafogyott kiszállásra sem, ha az Ügyfél időközben maga tesz e!eget a kötelezettségének és arról az NTO-t időben értesíti, A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására az NTO jogosult, ezért a belterületi ingatlanok esetében a jegyző a közérdekű védekezés elrendelését követően az Ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága Nagyon fontos ezért belterületen is az ingatlannak parlagfűvel borított részének m2-ben való meghatározása!

A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfű elleni védekezést elmulasztó — a bírság megfizetésén túl – a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi birság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31 .) Korm. rendelet álapján.

Parlagfű felszaporodására számíthatunk mezőgazdasági és belterületi területeken egyaránt. A parlagfű megjelenhet művelés alatt álló, és elhanyagolt, felhagyott művelésű szőlőkben, gyümölcsösökben, hétvégi kertekben, zártkerti ingatlanokon, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) nyomvonala mentén ugyancsak. Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés közös ügyünk, és annak eredménye pedig csak összefogással lehet sikeres, a felelősségteljes, jogszabálykövető magatartás mindannyiunk érdeke.

Rendelés szünetel

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2024.05.31.-én (pénteken) továbbképzés miatt elmarad.

Helyettesít  Dr. Néma Andrea saját rendelési idejében (tel: 06-70-432-1478)

Megértésüket köszönjük!

Értesítés közmeghallgatásról

Tisztelt Gombaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket a 2024. évi közmeghallgatásra, melynek ideje, helye:

2024. május 23. napján (csütörtök) 18:00 óra

Rendezvényház

Gomba, Kossuth Lajos tér 21.

NAPIREND:

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
  2. Tájékoztató a 2024. évi költségvetésről
  3. Tájékoztató az önkormányzat 2023-ban befejezett és 2024-ben tervezett beruházásairól

A közmeghallgatást követően, ugyanazon a helyszínen, várhatóan 19 órától van lehetőség az önkormányzati választás polgármester-jelöltjeinek és képviselő-jelöltjeinek bemutatkozására a Helyi Választási Bizottság lebonyolításában.

Érdeklődésükre számítunk!

Ideiglenes útzár

Tisztelt Tóparti Közlekedők!

A DAKÖV Kft. vízügyi szerelési munkákat végez a II. számú kúton, ezért

2024. április 16-án (kedden) 8 órától, várhatóan 15 óráig teljes útzár lesz a tópari üdülőterülethez vezető úton.

Türelmüket kérjük, megértésüket köszönjük!

Vízállás-jelentés 2023

A vízmű irányítórendszer képernyőjének fontos részlete

A 2015-ben beüzemelt közműrendszer történetében az első vízigény-növekedés 2020 áprilisától folyamatosan jelentkezett, amikor az eredetileg 650 m3/nap teljesítményre méretezett helyi vízmű májusban 700 m3 feletti átlagot teljesített, a nyárra időszakonként elérte a 900 m3 napi víztermelést.

A következő nyáron újabb lépcsővel már 1000-1100 m3 közötti napi teljesítményre volt szükség, amely azóta elegendőnek bizonyult. Tavaly nyáron a legnagyobb problémát egy bényei vízcsőtörés okozta.

Jelenleg a termelési kapacitás növelése a cél az aktuális igények teljesítésére.

Az elrendelt vízkorlátozás csak az átmeneti időszak kezelésére szolgál, amíg a nagyobb szivattyú bekerül a kútba. A Daköv Kft. májusban kezdte meg a tesztelését a II. számú kút kitermelés-növelésének, és az ebből nyert tapasztalatok alapján csak napjainkig jutott el a megfelelő szivattyú beszerzését előkészítő ajánlatkérésekig. A fejlesztéshez szükséges forrást Gomba Község Önkormányzata biztosította, így a szivattyúcsere már egyedül a Daköv Kft. és beszállítóinak gyorsaságán múlik.

Mivel Gomba község vízművéről még Bénye is ellátott, így folyamatos az egyeztetés az önkormányzatok és szolgáltatóik között (Bényén a TRV Zrt. a közszolgáltató). Gombán a település lélekszámát tekintve csak az óvatos növekedés a jövőkép, ellenben Bényén a lakóterület bővítése is támogatott. Utóbbi megterheli a közös vízbázist, a gombai vízművet. Az átadható ivóvíz mennyisége nem végtelen, így a további nagyobb szivattyúk alkalmazásának alternatívája a vízrendszerek elkülönítése, egy önálló bényei vízmű létesítése. Utóbbi bőséges mozgásteret biztosítana a település vízellátásához.

A lakossági javaslatokkal ellentétben a nagyobb tároló-kapacitás nem lenne megoldás napjaink problémájára, mivel elsősorban a kitermelés szűkössége miatt nem sikerül folyamatosan megfelelő mennyiséget biztosítani. A tárolók méretének növelése az ivóvíz fertőtlenítésében is változtatást igényelne, ami a mostani UV-fertőtlenítés helyett klóros fertőtlenítést jelentene. Ez minőségi visszalépés volna.

A nagyobb szivattyú beszerzése és beépítése után a vízkorlátozás feloldható, vagy az I. fokozat nappali locsolási korlátozásra csökkenthető.

Nem elhanyagolható tény, hogy a korábbi nyilatkozatok ellenére az önkormányzatok továbbra is tulajdonosai maradnak a víziközmű-rendszereknek. Inkább támogatást biztosít az üzemeltető számára az állam, minthogy saját hatáskörben gondoskodjon a vízmű-ágazatról. A támogatás az üzemeltetésben könnyebbséget jelent, de a fejlesztésre az önkormányzatoknak kell forrást biztosítani. Amíg csak a termelési szintet kell fenntartani, addig ez kisebb anyagi teher, viszont az ivóvíz-igény növekedése nagyságrendekkel nagyobb beruházást igényel.

A közszolgáltatók támogatása mellett még egy döntés van küszöbön, amely változást hozhat a vízigények további növekedésében. Ehhez látnunk kell, hogy miből ered a vízfogyasztás növekedése? Bizonyára nem ennyivel több vizet iszunk. Még a konyhában sem kell több víz és a higiéniai szokások sem változtak a vízfelhasználás drasztikus növekedését okozva. Mégis megállapítható, hogy a vízmű beüzemelése óta eltelt közel nyolc évben a települések lélekszámának 10%-os növekedése 90% feletti többlet vízigényt produkált, ami a házon kívüli felhasználás növekedésére vezethető vissza. Ha a többi rezsicsökkentett közműárhoz hasonlóan az ivóvíz-szolgáltatásban is megjelenik a háztartások átlagfogyasztása feletti magasabb ár, akkor többen fognak elgondolkodni az udvari vízellátáshoz egy saját rétegvíz-kút létesítésére. A lehetséges változásra kedvezően hat, hogy az udvari tevékenységet kiszolgáló kutak fúrásához nem minden esetben kell engedély.

Várjuk az új szivattyút a mai problémák rendezéséhez, hosszabb távra pedig figyeljük a fogyasztás és a szabályozás változásait.

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2023.06.02-tól – 2023.06.09-ig (péntektől-péntekig) szabadság miatt elmarad.

Helyettesít : Dr. Néma Andrea
Tel: 06/70-432-14-78
Rendel Gombán:
2023.06.06-án. (kedd): 8.30-11.00-ig.
2023.06.08.-án. (csütörtök): 8.30-11.00-ig.

Nővéri ellátás: (személyesen, telefonon, e-mail: haziorvos@gomba.hu )
2023.06.05.-én.(hétfő): 8.00-12.00-ig.
2023.06.06.-án(kedd): 8.00-12.00.-ig
2023.06.08.-án (csütörtök): 8.00-12.00.-ig
2023.06.09.-én (péntek): 8.00-12.00.-ig

Betegek ellátását a központi orvosi ügyelet Gyömrő biztosítja.
Cím: Gyömrő, Szent István utca 55.
Tel: 06/29 332 233

Megértésüket köszönjük!

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2023. május 05. (péntek) napján  szabadság miatt elmarad.

Nővéri ellátás: 8.00-12.00-ig

Helyettesítő orvos telefonon elérhető:
Dr. Néma Andrea (tel:20/983 43 21)

                  Megértésüket köszönjük!