Szociális háló

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Gombai kirendeltség családsegítő

Leé Judit családsegítő és
Mészárosné Kopcsándi  Margit esetmenedzser
30/663 27 71; 30/ 663 27 64

Ügyfélfogadás helye: Civilház-IKSZT (2217 Gomba,  Kossuth tér 4.)
Ügyfélfogadási ideje: kedden 8.00 – 12.00; csütörtökön 14.00 – 16.00 óráig
 
Házi segítségnyújtás Papné Erika

70/701-92-56
 

Tanyagondnok – Mátyás Ferenc

20/495-26-59