Hirdetmény

A MAVIR Zrt. tájékoztatása alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a MAVIR Zrt. üzemeltetése alatt álló Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték Gomba 0270/7-0280/2-0284/4-0286/17 hrsz-ú ingatlant érintő 53-54. számú oszlopai között található terület nyiladékának állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet előírásainak, ezért annak tisztítását szükséges elvégezni.

Abban az esetben, ha a fent megadott helyen a szükséges nyiladéktisztítási munkát saját maga szeretné elvégezni, akkor kérjük, hogy azt 2020. 11. 16. napjától 2020. 11. 25. napjáig tegye meg.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése alapján a nyiladék tisztítására a MAVIR Zrt. a tulajdonos(ok) hozzájárulása nélkül is jogosult.

Amennyiben a nyiladék szabványossá tételét a fenti határidőig nem végzi el, úgy a munkákat a MAVIR Zrt. 2020. 12. 01. napjától 2020. 12. 20. napig saját költségén, törvényben biztosított jogánál fogva elvégzi, vagy megbízottjával elvégezteti.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a MAVIR Zrt. a kivágott növényzetet a nyiladékban hagyja, annak őrzéséről nem áll módjában gondoskodni.

Amennyiben a nyiladéktisztítási munkával kapcsolatban további információra tart igényt, azt a MAVIR Zrt. Albertirsai Vezetékfelügyelőség 2730 Albertirsa, Dánosi út 3.5 km. címen, vagy a david@mavir.huelektronikus levélcímen írásban, illetve a 06-20-529-0060 telefonszámon szóban a munkák megkezdése előtt jelezze.

                                                                   Varga Sándor
                                                                   jegyző