Álláshirdetés

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 6.
Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményi környezet rendjének, tisztaságának biztosítása, irodák, mosdók, közös helyiségek, csoportszobák takarítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– 8 Általános,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Középfokú képesítés, Dajkai végzettség,
– Néphagyományőrző szemlélet


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
– egészségügyi munkaalkalmassági igazolás,
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szegedi Judit nyújt, a 0629433783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
80/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.
– Elektronikus úton Tóthné Szegedi Judit részére a ovoda@gomba.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Tóthné Szegedi Judit, Pest megye, Gomba 2217, Bajcsy-Zs. utca 6. .


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásával kapcsolatos értesítés e-mail-en keresztül történik, ennek hiányában postai úton.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 24.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.