A Gombai Református Egyházközség tájékoztatása

Tisztelt Gombai Lakosság!

A Gombai Református Egyházközség hálával és nagy örömmel értesíti a közösség tagjait, hogy – amint az már a lakosság előtt nagy részben ismert, – Magyarország Kormánya 1713/2020 (X.30.) kormányhatározata alapján a gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaépítésének előkészítésére 140 017 500 Ft támogatásban részesült.

A támogatás összegét előkészítési, tervezési és telekrendezési feladatokra használhatjuk fel. A sikeres felhasználást követően, bízva Magyarország Kormánya, azon belül a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának további támogatásában, terveink szerint még ezévben lefolytatásra kerülnek az építéshez szükséges közbeszerzési eljárások, és remélhetőleg megindulhat az építkezés.

Hálánkat fejezzük ki mindenekelőtt Istennek, segítségéért, áldásáért.

Köszönetünket fejezzük ki a támogatásáért Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, valamint Soltész Miklós államtitkár úrnak és országgyűlési képviselőnknek, Pogácsás Tibornak.

A Gombai Református Egyházközség Presbitériuma, mint az iskola fenntartói testülete a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztotta az előkészítésben közreműködőket, közöttük a közbeszerzési szakértő, valamint a projektmenedzser szervezeteket, továbbá a tervezett beruházás tervezőjét. Utóbbi, amely a Bódi Attila ügyvezető által képviselt Human Construct Tervező és Szaktanácsadó Kft. szerződése alapján elkészítette az iskola vázlattervét, annak presbitériumi elfogadása után pedig összeállította az engedélyezési dokumentációt, amelynek felelős tervezője dr. Makovényi Ferenc. Jelenleg a benyújtott dokumentáció alapján folyik az engedélyezési eljárás, közben a szerződési ütemezésnek megfelelően készülnek a kiviteli tervek.

A Gombai Református Egyházközség az online fórumokon kívül szeretné ismertetni terveit személyes fórumon is az engedélyezést követően. Erről a fórumról további tájékoztatást fogunk adni online felületeinken.

Isten áldását kérve: Ács Mihály református lelkész, Czeglédi János gondnok, Somogyi Tibor igazgató és Pete János, az Iskolaügyi Bizottság elnöke.

Áldás, Békesség!