Egy óvodai csoport zárva

Az Oktatási Hivatal az alább idézett határozati rendelkező résszel nyolc napra bezárta az óvoda egyik csoportját a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt. A Katica csoportba leghamarabb 2020. november 27-én, pénteken mehetnek óvodások.

H A T Á R O Z A T
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a(z) GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményben (OM
azonosító: 033015, cím: 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky utca 6., feladatellátási hely azonosítója: 001; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt a(z) Katica csoport vonatkozásában a 2020.11.18.-2020.11.26. terjedő időszakra rendkívüli szünetet rendel el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!