Megkezdődik a hulladékgyűjtők átadása

Tisztelt Gombaiak!

A megszólításba most beletartozik a gombai lakosokkal együtt mindenki, aki gombai címre szerződött a DTkH Nonprofit Kft-vel, azaz gombai címre vonatkozó hulladékkezelési számlát szokott kapni.

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy napokon belül átvehetőek a szelektív hulladékgyűjtő edények.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy megkezdődött a névre szóló értesítések kijuttatása az átvétel módjáról. Ha van külön postacíme az ügyfélnek, akkor nem a szolgáltatás igénybevételi helyére érkezik a küldemény, hanem a postacímre. Az értesítéssel és a benne rögzített további szükséges dokumentumokkal és okmányokkal lesz átvehető a szelektív hulladékgyűjtő edény az értesítésben szereplő helyen és időszakban.

Aki nem kap átvételi értesítést a következő három munkanapon belül (február 16-ig), megkérdezheti a DTkH ügyfélszolgálatát (06-53/500-152, 06-53/500-153 telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@dtkh.hu elektronikus címen), hogy van-e a nevére szóló érvényes szerződés.

A DTkH által eljuttatott adatok alapján a gombai címre, de elhunytak nevére szóló értesítéseket kegyeleti okokból nem postázzuk. Örököseik csak a szükséges ügyfélszolgálati egyeztetés és adatmódosítás után kapnak lehetőséget a hulladékgyűjtő átvételére.

Amennyiben az értesítést megkapják, de személyesen nem tudják átvenni az edényzetet, az értesítés hátoldalán lévő meghatalmazás kitöltésével az átvételre jogosult meghatalmazhat valakit a hulladékgyűjtő átvételére.

Ha az értesítést megkapják, de a feltüntetett időpontokban nem tudják átvenni a hulladékgyűjtőt, keressék a gombai községházát munkaidőben a 29/433-927 telefonszámon. Az értesítőben feltüntetett időszakban még biztosan Gombán lehet átvenni az edényeket, a későbbi átvételi lehetőségekről a következő hetekben már csak hirdetmény formájában, a községi honlapon tájékoztatjuk Önöket.

A hulladékgyűjtők átadásának gördülékeny lebonyolítására készülünk a következő napokban. Kérjük, tartsák be a fentebb írtakat és az értesítésben foglaltakat, hogy minden jogosult probléma nélkül hozzájuthasson az ingyenesen használatába adható, leltári számmal rendelkező szelektív hulladékgyűjtő edényhez.

Együttműködésükre számítunk!

Köszönettel, Gomba Község Önkormányzata

Háziorvosi rendelés elmarad!

Figyelem! Változás!

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2022. február 14-től 18-ig (hétfőtől péntekig) betegség miatt elmarad.

Nővéri ellátás hétfőn, kedden és csütörtökön 8.00-12.00 órák között, szerdán 14.00-17.00 órák között.
Helyettesítő Dr. Marosi József telefonon elérhető (20/432 61 91)

Pénteken (február 18-án) nincs nővéri ellátás a helyi szűrővizsgálatok miatt.

                           Megértésüket köszönjük!

Szelektív edény érkezik

Kedves Gombaiak!

A gombai utcákon lezárulhat egy korszak, hamarosan vége szakad a szél által röptetett sárga zsákok időszakának. A nagyon közeli jövőben – várhatóan egy hónapon belül – érkezik minden hulladékkezelési nyilvántartásban szereplő ügyfél számára elegendő kék színű, sárga tetejű, 120 literes hulladékgyűjtő edény a csomagolási hulladékok gyűjtésére és kihelyezésére. Az edények használatáról, a belerakható hulladékokról külön tájékoztatót mellékelünk.

A gombai ingatlanok tulajdonosai számára az edényeket az önkormányzat és megbízottjai fogják kiosztani a DTkH Nonprofit Kft. által nyilvántartott és a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. A közszolgáltatásba bevont ingatlanok adatai előzetesen megérkeztek a közszolgáltatótól az önkormányzathoz, azonban számos esetben tapasztalható a nyilvántartás pontatlansága, amelynek oka lehet az adás-vételi ügyletek, vagy az elhalálozások kapcsán elmaradt adatmódosítás. A pályázati támogatásból származó hulladékgyűjtő csak a DTkH által nyilvántartott tulajdonosnak (szerződő félnek), vagy meghatalmazottjának adható át. Aki a közelmúltban kapott hulladékkezelési számlán nem aktuális adatokat talált, jobban teszi, ha felkeresi a közszolgáltató ügyfélszolgálatát, hogy pontosítsa a nyilvántartást.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
06-53/500-152; 06-53/500-153;
ugyfelszolgalat@dtkh.hu.

Aki helyben és személyesen szeretné intézni az adatmódosítást, legközelebb 2022. február 9-én, szerdán teheti meg a Civilházban tartott kihelyezett ügyfélszolgálaton 13 és 16 óra között.

Aki a DTkH nyilvántartásában, mint a szolgáltatás igénybevevője szerepel, a közeljövőben névre szóló értesítést kap a hulladékgyűjtők átvételi helyéről és az átadás időpontjáról. A sárga fedelű edényzetet csak annak a személynek (vagy meghatalmazottjának) adhatja át az önkormányzat, akinek a nevére szól az értesítő, valamint ezt érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolni tudja. Érdemes pontosítani az adatokat, mert:

Amennyiben más néven szerepel a szerződés, az edényzet NEM ADHATÓ ÁT!

Tájékoztatásul közöljük, milyen dokumentumok szükségesek az alábbi esetekben:
Adatváltozások bejelentése:

A felhasználó személyében bekövetkező változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért, valamint az abból eredő károkért egyetemlegesen felel!
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

új szerződő magánszemély esetében: a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi adásvételi / bérleti szerződés vagy 30 napnál ugyancsak nem régebbi tulajdoni lap másolat), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá személyi azonosságot igazoló okmány

elhalálozáskor az örökös által bemutatott halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatékátadó végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okmány.

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában áll, úgy szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződés megköthető. Ha nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést, akkor a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges meghatalmazás formájában.

Köszöni az együttműködést: Gomba Község Önkormányzata.

Magyar kultúra napja

Gomba Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2022. január 21-én pénteken 16 órára a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott rendezvényre.

Az ünnepi program részeként szabadtéri kiállítás nyílik a Szent Korona óriás makettjével a Községháza előtti parkban. A kiállítást megnyitja: Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke.
Ünnepség a rendezvényházban folytatódik a Magyar Kultúra jegyében. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője után a „Szeretni tehozzád szegődtem” című zenés irodalmi összeállítást hangzik el a magyar líra szerelmes verseiből Joós Tamás előadásában.

A rendezvény keretében kerül megrendezésre a Szent Korona másolatok találkozója is, amelyet 17 órától (tehát az ünnepi beszéd előtt, valamint a műsor után) meg lehet tekinteni a rendezvényházban.

Ünnepeljünk együtt!

A rendezvényen az aktuális járványügyi előírások betartásával lehet részt venni. Részvételével mindenki hozzájárulását adja a rendezvényről készített felvételek megjelenéséhez és felhasználásához.

Oltási akció Gombán

Tisztelt Gombai Lakosok!

A koronavírus-járvány elleni védekezés keretében OLTÁSI AKCIÓ-t szervezünk a gombai háziorvosi rendelőben.

Oltási akció időpontjai:

2022 január 21. (péntek): 14-18 óráig

2022 január 22. (szombat): 10-18 óráig.

Ezen a pénteki és szombati alkalmon bárki, előzetes regisztráció nélkül részt vehet!

Amennyiben biztosan tudja hogy részt kíván venni az oltási akcióban, a szervezés megkönnyítése céljából, kérem, előzetesen jelezze részvételi szándékát a 06 30 0916320-as telefonon rendelési időben, vagy küldjön üzenetet erre a számra. Visszahívjuk!

Üdvözlettel: Dr. Schidt György háziorvos és a rendelő dolgozói

A falu karácsonyfája alá

Örömmel adhatunk hírt, hogy az ábrán látható, a havas, ünnepi tájba jobban beleképzelhető iskola megépítésére a Gombai Református Egyházközség megtette a következő fontos lépést. A döntés nyomán a napokban megjelenik a kivitelezés közbeszerzési felhívása a teljes építési és felújítási folyamatra.

Köszönjük mindenkinek az iskola korszerűsítésért végzett munkáját, amellyel lehetőséget teremtettek az álmok közelségére, de mindenekelőtt adjunk hálát az eredményért.

Áldott ünnepeket, Gomba!

Orvosi ellátás az év végén

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos 2021.12.29. napjától 2021.12.31 napjáig (szerdától péntekig) szabadságon lesz.
Dr. Marosi József telefonon (20/432 61 91) elérhető. 

Nővéri ellátás:
2021.12.29-én (szerdán) 8-12.00ig
2021.12.30-án (csütörtökön) 8-12.00ig.

Ünnepek alatti ügyeleti ellátás:
2021.12.24-től, 2021.12.26-ig (péntektől vasárnapig) és
2021.12.31-től, 2022.01.02-ig (péntektől vasárnapig) a 29/999-200 (Monor) telefonszámon, személyesen a monori orvosi ügyeleti helyszínen: Dr. Gombos Matild Egészségház, 2200 Monor, Balassa Bálint utca 23. földszint.

(Hétvége és munkaszüneti napon a megelőző munkanap (péntek) 14:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig valamint ünnepnapokon folyamatosan.)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

Háziorvos a szombati munkanapon

Tisztelt Betegek!

A munkarend változtatás miatt 2021. december 11-én, szombaton munkanap lesz, azonban a szombati napon háziorvosi rendelés nem lesz.

Sürgős, indokolt esetben Dr. Schidt György háziorvos telefonon (20/993-87-51) érhető el a hét utolsó munkanapján szokásos időszakban, tehát 8 órától 14 óráig.

Megértésüket köszönjük!