Fontos adófizetési változás

Tisztelt Adózó!

2021. január 1. napjától fennálló hatáskör változásra tekintettel a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el. 

A 2021. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozóan a belföldi gépjárművek adóját még az önkormányzati adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Amennyiben a gépjárműadó kötelezettség a 2021. évet érinti, abban az esetben a gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára, nem az önkormányzati gépjárműadó fizetési számla javára.

Fontos kiemelni, hogy ha az adózó a befizetését a 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta és tévesen a NAV helyett az önkormányzati adóhatóság felé fizette meg, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette! Ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a tévesen fizetett összeget más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. Az esetleges téves befizetések visszaigénylését az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ (6) bekezdése értelmében a túlfizetés szabályai szerint lehet visszaigényelni, mely alapján a tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg. A gépjárműadó fizetési kötelezettségét azonban az adózónak szükséges teljesítenie, tekintettel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság semmilyen körülmények között nem jogosult hivatalból a NAV felé továbbutalni a tévesen megfizetett összeget.

Az esetleges kellemetlenségek elkerülésének érdekében kérjük a tájékoztatóban foglaltak betartását. Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettség Önt nem terheli, jelen tájékoztatónkat tekintse tárgytalannak.

Együttműködésüket megköszönve,

                                                             Gombai Közös Önkormányzati Hivatal
                                                           Adóhatóság

Vonatkozó jogszabályok:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Gombaiak!

A mai napon megsemmisült a Gombai úton lévő transzformátor, így az áramszolgáltatás átmenetileg megszűnt a Gomba úton, valamint a Viola, Nefelejcs, Ibolya és Szegfű utcákban.A helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, ezért az áramszolgáltató aggregátorral segíti az áramellátást a kiesett szolgáltatású területen.

Felhívjuk figyelmüket azonban, hogy az átmeneti időszakban nincs teljes értékű szolgáltatás, csak a legszükségesebb elekrtomos eszközöket tartsák működésben, ami legfőképp a fűtőkészülékeket jelenti. 3-400 ember hamar túl tudja terhelni az áramfejlesztőt, ami újabb és sorozatos áramkimaradást eredményez.

A szolgáltató megértésüket és visszafogottságukat kéri.

Köszönjük!

Rendkívüli hulladékkezelési tájékoztató

Tisztelt Gombaiak!

A DTkH hulladékkezelési közszolgáltató tájékoztatása szerint a 2021. január 13-án Gomba központi belterületén és Tetepusztán esedékes csomagolási hulladék elszállítás technikai okok (meghibásodás) miatt nem teljesül.

Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett átlátszó és sárga zsákokat hagyják kint, mert az általános eljárás és a közszolgáltató jelzése alapján a begyűjtés másnap (2021. január 14-én, csütörtökön) folytatódik Gomba központi belterületén és Tetepusztán is.

Kérünk Mindenkit, hogy a kihelyezett csomagolási hulladékot ellenőrizzék le, nehogy a szél olyan helyre sodorja, ahol a begyőjtők nem vennék észre.

Mégértésüket köszönjük.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 68/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat alapján a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre.

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a helyi halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk az alábbi elérhetőségen:

06-29/633-063

A hivatal december 23-i ügyfélfogadása technikai okok miatt elmarad. Anyakönyvi ügyekben ezen a napon is a fenti telefonszám hívható.

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

Orvosi rendelés az ünnepi időszakban

Tisztelt Betegek!

December 24-27. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

December 28. (hétfő) és 29. (kedd) napján rendel Dr. Schidt György 8-tól 12 óráig.

December 30-31. ügyeletes Dr. Marosi József [telefonszám: (06-20) 432-61-91]

Január 1-3. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk!

Segítség a veszélyhelyzetben

Gomba Község Önkormányzata nevében mondunk köszönetet a 2020. évi körülmények közötti működéshez nyújtott önzetlen segítségükért:

Opovszki Lívia ügyvezetőnek (belizonia.hu), hogy mosható maszkokat ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel segítette a külterületen élők ellátását;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (TMT Technics Kft.), hogy plazmaszűrős légsterilizálót ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel a nagy forgalmat lebonyolító iskolai étkező levegőjét folyamatosan tudjuk tisztítani;

Opovszki Zoltán ügyvezetőnek (Opovszki és Társa Kft.), hogy a járványügyi bezárással érintett önkormányzati létesítményeket (egészségház és óvoda) nanotechnológiás ULV hidegköd-képző technológiával térítésmentesen fertőtlenítette;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (Fetti Kft.), hogy egyszer használatos maszkokat ajándékozott bőségesen az önkormányzat és intézményei működésének segítéséhez;

Kiss Ferenc elnöknek (Székely Rend Lovagjai Alapítvány), hogy adományukkal segítették a gombai gyermekek vitamin-ellátását (200 kg mandarin került kiosztásra az intézményi étkezésben érintett 268 gyermek között).

Köszönetünk mellett kívánjuk, hogy gazdasági, illetve civil szervezeteik zökkenőmentesen és eredményesen működjenek, az alapítók, a tulajdonosok, valamint a partnereik megelégedésére!

Köszönettel:

Gomba Község Önkormányzata

BURSA – tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
eredményéről

A fenti tárgyú pályázati kiírásra 3 db „A” típusú és 0 db „B” típusú érvényes pályázat érkezett. Az „A” típusú pályázók közül Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester 3 pályázót támogat.

A pályázókat Gomba Község Önkormányzata (8.000,- Ft/hó) ösztöndíjban részesíti. (A további kapcsolódó támogatásokat a megyei önkormányzattól és a felsőoktatási intézménytől kaphatják a programban támogatott hallgatók.)

Jó tanulást, sikeres vizsgákat kívánunk!

Felhívás

Gomba Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a település közigazgatási területén két kiemelt fejlesztési területet jelölt ki. Az önkormányzat a Rendelet 42. §-ban foglalt eljárásrendet követve a Rendelet 29/A. §-ban előírt partnerségi egyeztetést – a 2020. évi LVIII. törvény 165. § által rögzített átmeneti szabályok alkalmazásával elektronikus úton – az alábbi egyeztetési dokumentáció közzétételével megkezdi.

Az egyeztetési dokumentáció a képre kattintva elérhető.

Az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. december 12. napjáig lehet eljuttatni a forum@gomba.hu elektronikus címre.

Egy óvodai csoport zárva

Az Oktatási Hivatal az alább idézett határozati rendelkező résszel nyolc napra bezárta az óvoda egyik csoportját a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt. A Katica csoportba leghamarabb 2020. november 27-én, pénteken mehetnek óvodások.

H A T Á R O Z A T
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a(z) GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményben (OM
azonosító: 033015, cím: 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky utca 6., feladatellátási hely azonosítója: 001; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt a(z) Katica csoport vonatkozásában a 2020.11.18.-2020.11.26. terjedő időszakra rendkívüli szünetet rendel el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!