ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Gombaiak!

A mai napon megsemmisült a Gombai úton lévő transzformátor, így az áramszolgáltatás átmenetileg megszűnt a Gomba úton, valamint a Viola, Nefelejcs, Ibolya és Szegfű utcákban.A helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, ezért az áramszolgáltató aggregátorral segíti az áramellátást a kiesett szolgáltatású területen.

Felhívjuk figyelmüket azonban, hogy az átmeneti időszakban nincs teljes értékű szolgáltatás, csak a legszükségesebb elekrtomos eszközöket tartsák működésben, ami legfőképp a fűtőkészülékeket jelenti. 3-400 ember hamar túl tudja terhelni az áramfejlesztőt, ami újabb és sorozatos áramkimaradást eredményez.

A szolgáltató megértésüket és visszafogottságukat kéri.

Köszönjük!

Rendkívüli hulladékkezelési tájékoztató

Tisztelt Gombaiak!

A DTkH hulladékkezelési közszolgáltató tájékoztatása szerint a 2021. január 13-án Gomba központi belterületén és Tetepusztán esedékes csomagolási hulladék elszállítás technikai okok (meghibásodás) miatt nem teljesül.

Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett átlátszó és sárga zsákokat hagyják kint, mert az általános eljárás és a közszolgáltató jelzése alapján a begyűjtés másnap (2021. január 14-én, csütörtökön) folytatódik Gomba központi belterületén és Tetepusztán is.

Kérünk Mindenkit, hogy a kihelyezett csomagolási hulladékot ellenőrizzék le, nehogy a szél olyan helyre sodorja, ahol a begyőjtők nem vennék észre.

Mégértésüket köszönjük.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 68/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat alapján a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre.

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a helyi halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk az alábbi elérhetőségen:

06-29/633-063

A hivatal december 23-i ügyfélfogadása technikai okok miatt elmarad. Anyakönyvi ügyekben ezen a napon is a fenti telefonszám hívható.

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

Orvosi rendelés az ünnepi időszakban

Tisztelt Betegek!

December 24-27. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

December 28. (hétfő) és 29. (kedd) napján rendel Dr. Schidt György 8-tól 12 óráig.

December 30-31. ügyeletes Dr. Marosi József [telefonszám: (06-20) 432-61-91]

Január 1-3. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk!

Segítség a veszélyhelyzetben

Gomba Község Önkormányzata nevében mondunk köszönetet a 2020. évi körülmények közötti működéshez nyújtott önzetlen segítségükért:

Opovszki Lívia ügyvezetőnek (belizonia.hu), hogy mosható maszkokat ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel segítette a külterületen élők ellátását;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (TMT Technics Kft.), hogy plazmaszűrős légsterilizálót ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel a nagy forgalmat lebonyolító iskolai étkező levegőjét folyamatosan tudjuk tisztítani;

Opovszki Zoltán ügyvezetőnek (Opovszki és Társa Kft.), hogy a járványügyi bezárással érintett önkormányzati létesítményeket (egészségház és óvoda) nanotechnológiás ULV hidegköd-képző technológiával térítésmentesen fertőtlenítette;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (Fetti Kft.), hogy egyszer használatos maszkokat ajándékozott bőségesen az önkormányzat és intézményei működésének segítéséhez;

Kiss Ferenc elnöknek (Székely Rend Lovagjai Alapítvány), hogy adományukkal segítették a gombai gyermekek vitamin-ellátását (200 kg mandarin került kiosztásra az intézményi étkezésben érintett 268 gyermek között).

Köszönetünk mellett kívánjuk, hogy gazdasági, illetve civil szervezeteik zökkenőmentesen és eredményesen működjenek, az alapítók, a tulajdonosok, valamint a partnereik megelégedésére!

Köszönettel:

Gomba Község Önkormányzata

BURSA – tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
eredményéről

A fenti tárgyú pályázati kiírásra 3 db „A” típusú és 0 db „B” típusú érvényes pályázat érkezett. Az „A” típusú pályázók közül Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester 3 pályázót támogat.

A pályázókat Gomba Község Önkormányzata (8.000,- Ft/hó) ösztöndíjban részesíti. (A további kapcsolódó támogatásokat a megyei önkormányzattól és a felsőoktatási intézménytől kaphatják a programban támogatott hallgatók.)

Jó tanulást, sikeres vizsgákat kívánunk!

Felhívás

Gomba Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a település közigazgatási területén két kiemelt fejlesztési területet jelölt ki. Az önkormányzat a Rendelet 42. §-ban foglalt eljárásrendet követve a Rendelet 29/A. §-ban előírt partnerségi egyeztetést – a 2020. évi LVIII. törvény 165. § által rögzített átmeneti szabályok alkalmazásával elektronikus úton – az alábbi egyeztetési dokumentáció közzétételével megkezdi.

Az egyeztetési dokumentáció a képre kattintva elérhető.

Az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. december 12. napjáig lehet eljuttatni a forum@gomba.hu elektronikus címre.

Egy óvodai csoport zárva

Az Oktatási Hivatal az alább idézett határozati rendelkező résszel nyolc napra bezárta az óvoda egyik csoportját a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt. A Katica csoportba leghamarabb 2020. november 27-én, pénteken mehetnek óvodások.

H A T Á R O Z A T
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a(z) GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményben (OM
azonosító: 033015, cím: 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky utca 6., feladatellátási hely azonosítója: 001; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt a(z) Katica csoport vonatkozásában a 2020.11.18.-2020.11.26. terjedő időszakra rendkívüli szünetet rendel el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Hirdetmény

A MAVIR Zrt. tájékoztatása alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a MAVIR Zrt. üzemeltetése alatt álló Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték Gomba 0270/7-0280/2-0284/4-0286/17 hrsz-ú ingatlant érintő 53-54. számú oszlopai között található terület nyiladékának állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet előírásainak, ezért annak tisztítását szükséges elvégezni.

Abban az esetben, ha a fent megadott helyen a szükséges nyiladéktisztítási munkát saját maga szeretné elvégezni, akkor kérjük, hogy azt 2020. 11. 16. napjától 2020. 11. 25. napjáig tegye meg.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése alapján a nyiladék tisztítására a MAVIR Zrt. a tulajdonos(ok) hozzájárulása nélkül is jogosult.

Amennyiben a nyiladék szabványossá tételét a fenti határidőig nem végzi el, úgy a munkákat a MAVIR Zrt. 2020. 12. 01. napjától 2020. 12. 20. napig saját költségén, törvényben biztosított jogánál fogva elvégzi, vagy megbízottjával elvégezteti.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a MAVIR Zrt. a kivágott növényzetet a nyiladékban hagyja, annak őrzéséről nem áll módjában gondoskodni.

Amennyiben a nyiladéktisztítási munkával kapcsolatban további információra tart igényt, azt a MAVIR Zrt. Albertirsai Vezetékfelügyelőség 2730 Albertirsa, Dánosi út 3.5 km. címen, vagy a david@mavir.huelektronikus levélcímen írásban, illetve a 06-20-529-0060 telefonszámon szóban a munkák megkezdése előtt jelezze.

                                                                   Varga Sándor
                                                                   jegyző