A tűzgyújtásról közérthetően

Kérdések és válaszok
a belterületi tűzgyújtásról

Szabad-e égetni a faluban?
Belterületi ingatlanokon továbbra is szabad égetni, viszont nem mindent. Semmit nem szabad meggyújtani, ami füstölög. Égetni csak füstölgéstől mentesen szabad az általános tűzgyújtási szabályok betartásával. [18/2008. (V.30.) ö.r. 23–25. §]

Mely napokon szabad tüzet gyújtani?
Nincs erre vonatkozó rendelkezés. Akkor szabad meggyújtani a tüzet, amikor teljesíthetőek a tűzgyújtás feltételei. Legfontosabb feltétel, hogy a tűzgyújtás ne legyen zavaró, vagy káros a környékre, környezetre. A kellően kiszáradt növényi maradványok eltüzelése szélcsendes és csapadékmentes időben kedvező. Kerüljük a tüzeléssel a vasár- és ünnepnapokat, mert akkor többen tartózkodnak otthon, többeket zavarhat az égetés.

Be kell jelenteni előre a tűzgyújtási szándékot?
Belterületi ingatlanokon tervezett tűzgyújtás esetén nem kell hivatalos bejelentés, de legalább a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival javasolt egyeztetni a szándékot, hogy ne tegye hiábavalóvá senki pl. a szomszéd nagymosását.
Külterületi ingatlanok esetében a tűzgyújtásra a tűzoltóság engedélyét kell beszerezni, azokra sajátos helyi szabályok és az itt adott válaszok nem vonatkoznak.

Csak tűzrakóhelyen szabad égetni?
Belterületi ingatlanok esetében nem csak tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, de akkor is fel kell készülni a tűz terjedésének gyors megakadályozására, eloltására. Tűzrakóhelyen, vagy azon kívül sem szabad őrizetlenül hagyni a tüzet.

Gyújthatok tüzet este is?
Az esti tűzgyújtás általában élelmiszer hőkezelésként (bográcsban, tárcsán, nyárson), vagy hangulati elemként (pl. tábortűz) a hő hasznosítása miatt történik. Ha a tűzgyújtás célja csupán a megszáradt növényi maradványok eltüntetése, azt nappal érdemes elvégezni, hogy az esti szellőztetést ne akadályozza a környéken.