Szociális háló

 

 

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Gombai kirendeltség családsegítő

Molnár Zsuzsanna (30/280-51-76)
Molnárné Endrődi Xénia (20/771-04-18)

Ügyfélfogadás helye: Civilház-IKSZT /2217 Gomba,  Kossuth tér 4./
Ügyfélfogadási ideje: kedden 8.00 – 12.00; csütörtökön 14.00 – 16.00 óráig
 
Házi segítségnyújtás Kőrösi-Fehér Ildikó

20/372-88-19
 

Tanyagondnok – Mátyás Ferenc

20/495-26-59