Kiemelt

Egészségház – teljes létszámmal

Tisztelt Betegek!

2020. november 18. (szerda) napjától már újra teljes létszámmal állnak egészségük szolgálatába a gombai egészségház dolgozói.
Szerdától a védőnő, a fogorvos és a háziorvos mellett újra elérhető a nővéri rendelés is.

Jó egészséget kívánunk!
gomba.hu

Kiemelt

Korlátozott hivatali ügyfélfogadás – frissítve!

Tisztelt Gombaiak!

2020.09.23. napjától bizonytalan ideig a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és a Bényei Kirendeltségen a legszükségesebb anyakönyvi ügyek kivételével szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal épületén belül.

Kérjük, részesítsék előnyben a telefonos (+36 29 433 927) és az e-mailes (hivatal@gomba.hu) ügyintézést. Jelenleg csak ablakon keresztül áll módunkban az ügyfelekkel beszélni.

A hivatal bejárata jelenleg zárva van az ügyfelek előtt.

Ügyfélfogadási időben a belső ajtóra elhelyezett csengővel (a kilincs fölött) lehet jelezni az ügyintézés igényét, amelyet a bejárattól jobbra lévő ablaknál, műanyag védőburkolaton keresztül áll módunkban teljesíteni.

A GTÜ Nonprofit Kft. pénztára sem működik a hivatali ügyintézés változásával. Az ebédbefizetés lehetőségéről érdeklődjenek az ételszállítónál.

A döntés oka, hogy több hivatalban hasonló döntés született pozitív koronavírus teszt után, mely hivatalok személyi állományának egy részével a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői is kontaktusba kerültek.

A Gombai Közös Önkormányzati Hivatal állományában jelenleg igazolt koronavírus fertőzött nincsen, a tüneteket produkáló tisztviselők otthoni munkavégzésre/betegállományra álltak át.

Elektronikus úton, illetve telefonon továbbra is elérnek minket. A papíralapú ügyintézést elősegítendő a Hivatal épülete előtt kihelyezett postaládába elhelyezhetik kérelmeiket, beadványaikat, melyekre postai vagy elektronikus úton kapnak választ. Ügyeiket igyekszünk továbbra is megfelelő színvonalon, határidőben elintézni. A fentiekre tekintettel, az Önök biztonságát és egészségének védelmét szem előtt tartva hoztuk meg intézkedésünket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel: Varga Sándor jegyző

Kiemelt

Fertőtlenítés és szigorítás

Tisztelt Gombaiak!

A járványügyi készültség a napi ezer körüli új esettel indokolja a szigorúbb szabályozást és a megfelelő fertőtlenítési gyakorlatot, amelyet több ponton már alkalmazni kényszerülünk.

Buszmegállók takarítása mellett szeptember közepétől hetente fertőtlenítő permetezéssel kezeljük a buszmegállókat.

A fertőtlenítő permetezést kiterjesztjük a közintézmények környékére is, így az óvoda, az iskola, az egészségház, a Civilház és a községháza községháza környezetében fertőtlenítünk.

A játszótéri eszközök fertőtlenítése hetente történik, így hétfő déltől kedd reggel 8-ig minden héten zárva lesz a játszótér. Ha a hétfői nap csapadékos, akkor másik munkanapon kell a fertőtlenítést elvégeznünk, amely szintén egy félnapos zárva tartást jelent. A játszótéren – a fertőzés veszélye miatt – az ivókutat lezártuk.

Közterületen, illetve szabad téren a szájmaszk viselése jelenleg még csak akkor kötelező, ha nem tartható be a megfelelő védőtávolság. Erre figyelni kell az utcán, a buszmegállóban és a játszótéren is. A zárt térben – kevés kivétellel kötelező a szájmaszk használata.

Vigyázzunk egymásra!

Rendkívüli hulladékkezelési tájékoztató

Tisztelt Gombaiak!

A DTkH hulladékkezelési közszolgáltató tájékoztatása szerint a 2021. január 13-án Gomba központi belterületén és Tetepusztán esedékes csomagolási hulladék elszállítás technikai okok (meghibásodás) miatt nem teljesül.

Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett átlátszó és sárga zsákokat hagyják kint, mert az általános eljárás és a közszolgáltató jelzése alapján a begyűjtés másnap (2021. január 14-én, csütörtökön) folytatódik Gomba központi belterületén és Tetepusztán is.

Kérünk Mindenkit, hogy a kihelyezett csomagolási hulladékot ellenőrizzék le, nehogy a szél olyan helyre sodorja, ahol a begyőjtők nem vennék észre.

Mégértésüket köszönjük.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 68/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat alapján a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre.

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a helyi halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk az alábbi elérhetőségen:

06-29/633-063

A hivatal december 23-i ügyfélfogadása technikai okok miatt elmarad. Anyakönyvi ügyekben ezen a napon is a fenti telefonszám hívható.

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

Orvosi rendelés az ünnepi időszakban

Tisztelt Betegek!

December 24-27. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

December 28. (hétfő) és 29. (kedd) napján rendel Dr. Schidt György 8-tól 12 óráig.

December 30-31. ügyeletes Dr. Marosi József [telefonszám: (06-20) 432-61-91]

Január 1-3. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk!

Segítség a veszélyhelyzetben

Gomba Község Önkormányzata nevében mondunk köszönetet a 2020. évi körülmények közötti működéshez nyújtott önzetlen segítségükért:

Opovszki Lívia ügyvezetőnek (belizonia.hu), hogy mosható maszkokat ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel segítette a külterületen élők ellátását;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (TMT Technics Kft.), hogy plazmaszűrős légsterilizálót ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel a nagy forgalmat lebonyolító iskolai étkező levegőjét folyamatosan tudjuk tisztítani;

Opovszki Zoltán ügyvezetőnek (Opovszki és Társa Kft.), hogy a járványügyi bezárással érintett önkormányzati létesítményeket (egészségház és óvoda) nanotechnológiás ULV hidegköd-képző technológiával térítésmentesen fertőtlenítette;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (Fetti Kft.), hogy egyszer használatos maszkokat ajándékozott bőségesen az önkormányzat és intézményei működésének segítéséhez;

Kiss Ferenc elnöknek (Székely Rend Lovagjai Alapítvány), hogy adományukkal segítették a gombai gyermekek vitamin-ellátását (200 kg mandarin került kiosztásra az intézményi étkezésben érintett 268 gyermek között).

Köszönetünk mellett kívánjuk, hogy gazdasági, illetve civil szervezeteik zökkenőmentesen és eredményesen működjenek, az alapítók, a tulajdonosok, valamint a partnereik megelégedésére!

Köszönettel:

Gomba Község Önkormányzata

BURSA – tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
eredményéről

A fenti tárgyú pályázati kiírásra 3 db „A” típusú és 0 db „B” típusú érvényes pályázat érkezett. Az „A” típusú pályázók közül Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester 3 pályázót támogat.

A pályázókat Gomba Község Önkormányzata (8.000,- Ft/hó) ösztöndíjban részesíti. (A további kapcsolódó támogatásokat a megyei önkormányzattól és a felsőoktatási intézménytől kaphatják a programban támogatott hallgatók.)

Jó tanulást, sikeres vizsgákat kívánunk!

Felhívás

Gomba Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a település közigazgatási területén két kiemelt fejlesztési területet jelölt ki. Az önkormányzat a Rendelet 42. §-ban foglalt eljárásrendet követve a Rendelet 29/A. §-ban előírt partnerségi egyeztetést – a 2020. évi LVIII. törvény 165. § által rögzített átmeneti szabályok alkalmazásával elektronikus úton – az alábbi egyeztetési dokumentáció közzétételével megkezdi.

Az egyeztetési dokumentáció a képre kattintva elérhető.

Az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. december 12. napjáig lehet eljuttatni a forum@gomba.hu elektronikus címre.

Egy óvodai csoport zárva

Az Oktatási Hivatal az alább idézett határozati rendelkező résszel nyolc napra bezárta az óvoda egyik csoportját a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt. A Katica csoportba leghamarabb 2020. november 27-én, pénteken mehetnek óvodások.

H A T Á R O Z A T
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a(z) GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE intézményben (OM
azonosító: 033015, cím: 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky utca 6., feladatellátási hely azonosítója: 001; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt a(z) Katica csoport vonatkozásában a 2020.11.18.-2020.11.26. terjedő időszakra rendkívüli szünetet rendel el.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Hirdetmény

A MAVIR Zrt. tájékoztatása alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a MAVIR Zrt. üzemeltetése alatt álló Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték Gomba 0270/7-0280/2-0284/4-0286/17 hrsz-ú ingatlant érintő 53-54. számú oszlopai között található terület nyiladékának állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet előírásainak, ezért annak tisztítását szükséges elvégezni.

Abban az esetben, ha a fent megadott helyen a szükséges nyiladéktisztítási munkát saját maga szeretné elvégezni, akkor kérjük, hogy azt 2020. 11. 16. napjától 2020. 11. 25. napjáig tegye meg.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése alapján a nyiladék tisztítására a MAVIR Zrt. a tulajdonos(ok) hozzájárulása nélkül is jogosult.

Amennyiben a nyiladék szabványossá tételét a fenti határidőig nem végzi el, úgy a munkákat a MAVIR Zrt. 2020. 12. 01. napjától 2020. 12. 20. napig saját költségén, törvényben biztosított jogánál fogva elvégzi, vagy megbízottjával elvégezteti.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a MAVIR Zrt. a kivágott növényzetet a nyiladékban hagyja, annak őrzéséről nem áll módjában gondoskodni.

Amennyiben a nyiladéktisztítási munkával kapcsolatban további információra tart igényt, azt a MAVIR Zrt. Albertirsai Vezetékfelügyelőség 2730 Albertirsa, Dánosi út 3.5 km. címen, vagy a david@mavir.huelektronikus levélcímen írásban, illetve a 06-20-529-0060 telefonszámon szóban a munkák megkezdése előtt jelezze.

                                                                   Varga Sándor
                                                                   jegyző

Könyvtári változások

Tisztelt Gombaiak!

Magyarország Kormánya a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletében részletesen szabályozza a 2020. november 11-től kezdődő időszak szabályait. A korm. rendelet 12.§-a további szigorításokat léptet életbe a november 4-i szabályokon felül, ezért a könyvtári működés az alábbiak szerint változik:

További rendelkezésig a könyvtár kedden 12-tól 18 óráig és szerdán 8-tól 14 óráig elérhető, de nem lehet az épületbe belépni. Fertőtlenítés mellett a könyvcsere – előzetes egyeztetés után – lebonyolítható. Kereshetik a könyvtárat az olvasni vágyók.

Továbbra is igaz, hogy az ügyfélszolgálatok és a könyvtár korlátozott működésén felül szünetel minden foglalkozás és rendezvény, beleértve a civil szervezetek és csoportok összejöveteleit is (egyesületi események, jóga, zumba, stb. foglalkozások). Az önkormányzat közösségi színterei (Civilház, Rendezvényház, Tájház) zárva vannak a látogatók előtt.

Az ügyfélszolgálati és könyvtári alkalmak idején is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, úgymint a maszk helyes használatát és a másik személytől való 1,5 méteres távolságot.

Tartsuk be a szabályokat! Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánunk!

Gomba Község Önkormányzata