Kiemelt

Egészségház – teljes létszámmal

Tisztelt Betegek!

2020. november 18. (szerda) napjától már újra teljes létszámmal állnak egészségük szolgálatába a gombai egészségház dolgozói.
Szerdától a védőnő, a fogorvos és a háziorvos mellett újra elérhető a nővéri rendelés is.

Jó egészséget kívánunk!
gomba.hu

Kiemelt

Korlátozott hivatali ügyfélfogadás – frissítve!

Tisztelt Gombaiak!

2020.09.23. napjától bizonytalan ideig a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és a Bényei Kirendeltségen a legszükségesebb anyakönyvi ügyek kivételével szünetel a személyes ügyfélfogadás a hivatal épületén belül.

Kérjük, részesítsék előnyben a telefonos (+36 29 433 927) és az e-mailes (hivatal@gomba.hu) ügyintézést. Jelenleg csak ablakon keresztül áll módunkban az ügyfelekkel beszélni.

A hivatal bejárata jelenleg zárva van az ügyfelek előtt.

Ügyfélfogadási időben a belső ajtóra elhelyezett csengővel (a kilincs fölött) lehet jelezni az ügyintézés igényét, amelyet a bejárattól jobbra lévő ablaknál, műanyag védőburkolaton keresztül áll módunkban teljesíteni.

A GTÜ Nonprofit Kft. pénztára sem működik a hivatali ügyintézés változásával. Az ebédbefizetés lehetőségéről érdeklődjenek az ételszállítónál.

A döntés oka, hogy több hivatalban hasonló döntés született pozitív koronavírus teszt után, mely hivatalok személyi állományának egy részével a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői is kontaktusba kerültek.

A Gombai Közös Önkormányzati Hivatal állományában jelenleg igazolt koronavírus fertőzött nincsen, a tüneteket produkáló tisztviselők otthoni munkavégzésre/betegállományra álltak át.

Elektronikus úton, illetve telefonon továbbra is elérnek minket. A papíralapú ügyintézést elősegítendő a Hivatal épülete előtt kihelyezett postaládába elhelyezhetik kérelmeiket, beadványaikat, melyekre postai vagy elektronikus úton kapnak választ. Ügyeiket igyekszünk továbbra is megfelelő színvonalon, határidőben elintézni. A fentiekre tekintettel, az Önök biztonságát és egészségének védelmét szem előtt tartva hoztuk meg intézkedésünket.

Vigyázzanak magukra és egymásra!
Tisztelettel és szívélyes üdvözlettel: Varga Sándor jegyző

Kiemelt

Fertőtlenítés és szigorítás

Tisztelt Gombaiak!

A járványügyi készültség a napi ezer körüli új esettel indokolja a szigorúbb szabályozást és a megfelelő fertőtlenítési gyakorlatot, amelyet több ponton már alkalmazni kényszerülünk.

Buszmegállók takarítása mellett szeptember közepétől hetente fertőtlenítő permetezéssel kezeljük a buszmegállókat.

A fertőtlenítő permetezést kiterjesztjük a közintézmények környékére is, így az óvoda, az iskola, az egészségház, a Civilház és a községháza községháza környezetében fertőtlenítünk.

A játszótéri eszközök fertőtlenítése hetente történik, így hétfő déltől kedd reggel 8-ig minden héten zárva lesz a játszótér. Ha a hétfői nap csapadékos, akkor másik munkanapon kell a fertőtlenítést elvégeznünk, amely szintén egy félnapos zárva tartást jelent. A játszótéren – a fertőzés veszélye miatt – az ivókutat lezártuk.

Közterületen, illetve szabad téren a szájmaszk viselése jelenleg még csak akkor kötelező, ha nem tartható be a megfelelő védőtávolság. Erre figyelni kell az utcán, a buszmegállóban és a játszótéren is. A zárt térben – kevés kivétellel kötelező a szájmaszk használata.

Vigyázzunk egymásra!

Környezettudatos tájékoztatás

a lakossági használt sütőolaj begyűjtéséről

Községünkben 2021. március 1-től két gyűjtőponton lehet környezetkímélő módon megszabadulni a használt sütőolajtól.

A malomi kereszteződés üveg-visszagyűjtő konténerei mellett, és
a rendezvényház gazdasági bejáratához vezető bekötőúton (a kisiskola ajtajával szemben)

egy-egy 240 literes sárga hulladékgyűjtő található, amelybe jól zárható edényben (műanyag palack, vagy befőttes üveg) elhelyezhető a sütőolaj. A kukába nem beleönteni kell, hanem edénnyel együtt belehelyezni. Mindkét helyszínt kamera figyeli, illetve a polgárőrök felügyeletére tartozik a begyűjtés figyelemmel kísérése.

Milyen előnye van a begyűjtésnek?
Kisebb környezetterhelés mellett, környezettudatosan kezelhetjük a felhasznált sütőolajat (amelyről lentebb részletesen írunk).
Segítjük a közbiztonságot, mert minden kilogramm visszagyűjtött sütőolaj után 25 Ft támogatást kap a Gombai Polgárőr Egyesület.

Óvjuk meg környezetünket, támogassuk a polgárőrök munkáját!

A használt sütőolaj környezeti hatása
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. A csatornázatlan területeken gyakran a talajba kerül, ahol a talajflórát károsítja, a háztartási hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét, az állati takarmányba kerülve a káros anyag visszakerül a táplálékkörforgásba.
A szelektív gyűjtési rendszer mentesíti a települési csatornahálózatot és a szennyvíztisztítókat a szennyező anyagtól, csökkentve ezáltal az üzemeltetésre fordított kiadást és a hibalehetőséget is.
A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. A felkeresett önkormányzatok pozitívan fogadják a térítésmentes telepítés lehetőségét.
Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol készül belőle.

Fontos adófizetési változás

Tisztelt Adózó!

2021. január 1. napjától fennálló hatáskör változásra tekintettel a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el. 

A 2021. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozóan a belföldi gépjárművek adóját még az önkormányzati adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Amennyiben a gépjárműadó kötelezettség a 2021. évet érinti, abban az esetben a gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára, nem az önkormányzati gépjárműadó fizetési számla javára.

Fontos kiemelni, hogy ha az adózó a befizetését a 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta és tévesen a NAV helyett az önkormányzati adóhatóság felé fizette meg, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette! Ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a tévesen fizetett összeget más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. Az esetleges téves befizetések visszaigénylését az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ (6) bekezdése értelmében a túlfizetés szabályai szerint lehet visszaigényelni, mely alapján a tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg. A gépjárműadó fizetési kötelezettségét azonban az adózónak szükséges teljesítenie, tekintettel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság semmilyen körülmények között nem jogosult hivatalból a NAV felé továbbutalni a tévesen megfizetett összeget.

Az esetleges kellemetlenségek elkerülésének érdekében kérjük a tájékoztatóban foglaltak betartását. Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettség Önt nem terheli, jelen tájékoztatónkat tekintse tárgytalannak.

Együttműködésüket megköszönve,

                                                             Gombai Közös Önkormányzati Hivatal
                                                           Adóhatóság

Vonatkozó jogszabályok:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Rendelés elmarad!

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése és a nővéri ellátás

2021.02.09-én, KEDDEN

elmarad.

Helyettesít: Dr. Marosi József (tel:06 20/432 61 91)

Megértésüket köszönjük!

ÁRAMSZÜNET

Tisztelt Gombaiak!

A mai napon megsemmisült a Gombai úton lévő transzformátor, így az áramszolgáltatás átmenetileg megszűnt a Gomba úton, valamint a Viola, Nefelejcs, Ibolya és Szegfű utcákban.A helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, ezért az áramszolgáltató aggregátorral segíti az áramellátást a kiesett szolgáltatású területen.

Felhívjuk figyelmüket azonban, hogy az átmeneti időszakban nincs teljes értékű szolgáltatás, csak a legszükségesebb elekrtomos eszközöket tartsák működésben, ami legfőképp a fűtőkészülékeket jelenti. 3-400 ember hamar túl tudja terhelni az áramfejlesztőt, ami újabb és sorozatos áramkimaradást eredményez.

A szolgáltató megértésüket és visszafogottságukat kéri.

Köszönjük!

Rendkívüli hulladékkezelési tájékoztató

Tisztelt Gombaiak!

A DTkH hulladékkezelési közszolgáltató tájékoztatása szerint a 2021. január 13-án Gomba központi belterületén és Tetepusztán esedékes csomagolási hulladék elszállítás technikai okok (meghibásodás) miatt nem teljesül.

Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett átlátszó és sárga zsákokat hagyják kint, mert az általános eljárás és a közszolgáltató jelzése alapján a begyűjtés másnap (2021. január 14-én, csütörtökön) folytatódik Gomba központi belterületén és Tetepusztán is.

Kérünk Mindenkit, hogy a kihelyezett csomagolási hulladékot ellenőrizzék le, nehogy a szél olyan helyre sodorja, ahol a begyőjtők nem vennék észre.

Mégértésüket köszönjük.

Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 68/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi határozat alapján a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre.

Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a helyi halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk az alábbi elérhetőségen:

06-29/633-063

A hivatal december 23-i ügyfélfogadása technikai okok miatt elmarad. Anyakönyvi ügyekben ezen a napon is a fenti telefonszám hívható.

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

Orvosi rendelés az ünnepi időszakban

Tisztelt Betegek!

December 24-27. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

December 28. (hétfő) és 29. (kedd) napján rendel Dr. Schidt György 8-tól 12 óráig.

December 30-31. ügyeletes Dr. Marosi József [telefonszám: (06-20) 432-61-91]

Január 1-3. Monor, orvosi ügyelet [telefonszám: (06-29) 999-200]

Békés Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk!

Segítség a veszélyhelyzetben

Gomba Község Önkormányzata nevében mondunk köszönetet a 2020. évi körülmények közötti működéshez nyújtott önzetlen segítségükért:

Opovszki Lívia ügyvezetőnek (belizonia.hu), hogy mosható maszkokat ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel segítette a külterületen élők ellátását;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (TMT Technics Kft.), hogy plazmaszűrős légsterilizálót ajándékozott az önkormányzatnak, amellyel a nagy forgalmat lebonyolító iskolai étkező levegőjét folyamatosan tudjuk tisztítani;

Opovszki Zoltán ügyvezetőnek (Opovszki és Társa Kft.), hogy a járványügyi bezárással érintett önkormányzati létesítményeket (egészségház és óvoda) nanotechnológiás ULV hidegköd-képző technológiával térítésmentesen fertőtlenítette;

Tóth Tibor ügyvezetőnek (Fetti Kft.), hogy egyszer használatos maszkokat ajándékozott bőségesen az önkormányzat és intézményei működésének segítéséhez;

Kiss Ferenc elnöknek (Székely Rend Lovagjai Alapítvány), hogy adományukkal segítették a gombai gyermekek vitamin-ellátását (200 kg mandarin került kiosztásra az intézményi étkezésben érintett 268 gyermek között).

Köszönetünk mellett kívánjuk, hogy gazdasági, illetve civil szervezeteik zökkenőmentesen és eredményesen működjenek, az alapítók, a tulajdonosok, valamint a partnereik megelégedésére!

Köszönettel:

Gomba Község Önkormányzata

BURSA – tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
a
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
eredményéről

A fenti tárgyú pályázati kiírásra 3 db „A” típusú és 0 db „B” típusú érvényes pályázat érkezett. Az „A” típusú pályázók közül Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester 3 pályázót támogat.

A pályázókat Gomba Község Önkormányzata (8.000,- Ft/hó) ösztöndíjban részesíti. (A további kapcsolódó támogatásokat a megyei önkormányzattól és a felsőoktatási intézménytől kaphatják a programban támogatott hallgatók.)

Jó tanulást, sikeres vizsgákat kívánunk!

Felhívás

Gomba Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a település közigazgatási területén két kiemelt fejlesztési területet jelölt ki. Az önkormányzat a Rendelet 42. §-ban foglalt eljárásrendet követve a Rendelet 29/A. §-ban előírt partnerségi egyeztetést – a 2020. évi LVIII. törvény 165. § által rögzített átmeneti szabályok alkalmazásával elektronikus úton – az alábbi egyeztetési dokumentáció közzétételével megkezdi.

Az egyeztetési dokumentáció a képre kattintva elérhető.

Az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. december 12. napjáig lehet eljuttatni a forum@gomba.hu elektronikus címre.