Tájékoztató egyszeri természetbeni fűtőanyag-támogatás lehetőségéről

Magyarország Kormányának célja, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Gomba Község Önkormányzata közreműködik a támogatás igénybevételi lehetőségének biztosításban.

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak eredményes végrehajtása érdekében kérem, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban nem részesült szíveskedjen a kitöltött igénybejelentő-lapot Gomba Község Önkormányzata részére 2018. október 15. napjáig a Gombai Polgármesteri Hivatal épületében (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) Ordasi Emilné részére átadni vagy elektronikus levélben az aljegyzo@gomba.hu-ra megküldeni. Az igénybejelentő-lapot a hivatal épületében kérhet személyesen vagy ITT  letöltheti. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a fent megjelölt határidő jogvesztő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a természetbeni juttatás: szén, tűzifa, fűtőolaj, pellet/brikett, propán-bután palackos gáz illetve propán-bután tartályos gáz formájában kérhető. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (lásd fent), amely később nem módosítható.

Fontos, hogy háztartásonként csak egy igénybejelentés nyújtható be (az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie), továbbá nem nyújtható be igénybejelentés olyan háztartás után, amely tisztán elektromos fűtéssel rendelkezik, vagy amely az idei évben már részesült a 12 000 forint összegű téli rezsicsökkentésben (tehát a gázszámláján már érvényesítve lett a rezsicsökkentés összege).

A benyújtott igénybejelentés valóságtartalmáért büntetőjogi felelősséggel az igénybejelentő személye tartozik.

Amennyiben a tájékoztatóval vagy az igénybejelentő-lap kitöltésével kapcsolatosan kérdése van, forduljon bizalommal a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, akik hivatali időben készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 06-29-433-927
e-mail: aljegyzo@gomba.hu

Varga Sándor aljegyző

 

 

Lakossági tájékoztató

Aki nem szeretné, hogy a portája előtt a hálózatfejlesztők vágják le a növényzetet, megteheti önként. Probléma esetén várjuk észrevételeiket.

Gomba Község Önkormányzata

Település Arculati Kézikönyv

Tisztelt Gombai Lakosok!

Gomba községet, szűkebb Hazánkat, az Otthont igyekeztünk képpel és szóval leírni a Település Arculati Kézikönyv oldalain. Mindezt a törvényi felhatalmazás alapján azért is tettük, hogy megmutassuk a falu általunk szeretett arcát saját magunknak, és mindazoknak, akik még otthonul szeretnék választani Gombát. Nem lehetünk egyformák, ettől szép a teremtett világ, viszont mindenhol mindenkinek léteznek egyedi tulajdonságai, adottságai, szokásai, ami meg tudja különböztetni a szebbet a még szebbtől. E tulajdonságokat, adottságokat és szokásokat kell megőriznünk világunk szépségéhez, és e kiadványnak fontos szerepe van mindezek dokumentált rögzítésében. A Településképi Arculati Kézikönyv a helyben lakók és a közreműködésre felkért szakemberek 2017-ben összegyűjtött véleményét tartalmazza a természeti és épített környezetünk állapotáról, a megbecsülendő részéről éppúgy, mint az ide nem illő alkotóelemeiről. A településkép nem kényelmi kategória, hanem az a vizuális kultúra, amely sok mindent elárul a falu lakóiról, ugyanakkor meg is határozza a gombaiak emberi természetének egy részét. Forgassák bátran e kiadványt, lássák meg benne a szépséget Önök is, de – kérem – abban is értsünk egyet, hogy kár lenne elrontani a falu ábrázatát. Őrizzük meg eddig bevált jó szokásainkat, hogy Gomba továbbra is maradhasson a helyiek otthona, illetve mindazoknak, akik a mai szépségébe bele tudnak szeretni.

Tisztelettel,
Lehota Vilmos, polgármester

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati 179/2017. határozata a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati 30/2017. ( XII. 15.) településképi rendelete a településkép védelméről