Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet a 2020. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervét elkészítette, melynek értelmében Gomba község tekintetében a sormunkára

2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. napja között kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ az alábbi weboldalon érhető el:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Hirdetmény

a Községháza nyitva tartásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gombai Polgármesteri Hivatal – a 2019. év végi munkaszüneti napok körüli munkarend változásra tekintettel – az alábbi rendben tart ügyfélfogadást:

  • 2019. december 6-án (pénteken) 8:00-12:00 és 13:00-16:00
  • 2019. december 7-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel
  • 2019. december 13-án (pénteken) 8:00-12:00
  • 2019. december 14-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel

Felhívjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 93/2019. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat alapján a Gombai Polgármesteri Hivatalban 2019. december 30. napjától 2020. január 3. napjáig igazgatási szünet került elrendelésre, melynek időszaka alatt ügyeletet kizárólag halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben biztosítunk az alábbi elérhetőségen:

06-29/950-159

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánunk!

                                                                                                 Kósa Erzsébet Anikó
                                                                                                             jegyző