Eredményjelző

még mindig a vízről

Többek között a képen is látható dolgos kezek kicserélték az Iskola utcai vízműnél található 1. számú ivóvízkút szivattyúját egy nagyobb teljesítményűre. A tervezett idő előtt a DAKÖV Kft. összeszokott csapata, kiegészülve egy darukezelővel, mindössze két óra alatt végzett a művelettel. Az időtartam nagyon fontos tényező volt a beavatkozás sikerénél, mert a csere ideje alatt a termelésből kiesett a 22 m3/óra teljesítményű szivattyú. Készen van, a sikeres beüzemelés után jól működik a kút.

A folytatás:

A megnövekedett víztermelési kapacitás óránként 8 m3-rel több vizet jelent, így a csere ideje alatt kieső termelést 6 óra alatt tudja pótolni, utána már érezhetően több vizünk lesz a hálózatban. Mostanra már minden szakaszon lennie kell víznek, ahol még nem jelent meg a hálózati víz, jelezni kell a szolgáltató hibabejelentőjén (29/412-372, „2”-es menüpont).

Még nem dőlhetünk igazán hátra, mert a felső tározót is meg kell tölteni az ellátás biztonsága érdekében. A szinte üres felső tározóba 500 m3 ivóvíz fér el. Optimális esetben naponta 100 m3 vízzel tudjuk gyarapítani a tartalékot a lakossági vízellátás mellett. A vízszint emelése egyben a kellő víznyomást is jelenti majd a falu nagy részén, így a hét végére már újra elegendő vizünk lehet.

A feltöltés időszakában még legyünk takarékosak, mert csak így sikerülhet biztonságba helyezni a vízellátást!

Köszönjük a vízhasználók türelmét és megértését, illetve köszönjük a DAKÖV Kft. dolgozóinak Huszár Zsolt üzemi főmérnök vezetésével végrehajtott beavatkozását. Igazi Huszáros roham volt!

Vízmű fejlesztés

Tisztelt Gombai és Bényei Vízhasználók!

Az utóbbi időszak lökésszerű vízvételezési gyakorlatából okulva a tavaly beépített nagyobb szivattyút még nagyobb szivattyúra cseréli a közszolgáltató. A beavatkozásra 2021. június 22-én (kedden) kerül sor. A szivattyúcsere ideje alatt átmeneti víznyomáscsökkenés és vízhiány léphet fel.

A kapacitásnövelés után nagyobb biztonsággal látható el a vezetékes ivóvízszolgáltatás.

Megértésüket köszönjük!

Diákmunka 2021

„Nyári diákmunka 2021” elnevezéssel országos munkaerő-piaci program indul. A központi program keretében lehetősége lesz Gomba Község Önkormányzatának és az önkormányzati fenntartású intézményeknek 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és gombai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatására legfeljebb napi 6 órában a minimálbér időarányosan járó összegéért (bruttó 125.500,- Ft/hó), többnyire könnyű fizikai munkára.

A programba az a fiatal vonható be, aki foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkezik, valamint rendelkezik a 2020/2021. tanévre (hallgatók esetén II. félévre is) érvényesített diákigazolvánnyal  vagy ennek hiányában iskolalátogatási illetve hallgatói  jogviszony igazolással.

A jelentkezések elbírálása a jelentkezések sorrendjében történik.

A jelentkezéshez az alábbi két dolgot kell megtenni:

I. A jelentkezés feltétele, hogy a diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány) valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával a Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán meg kell jelenni a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztráció érdekében.

II. Az penzesne.jeles.agnes@gomba.hu e-mail címre kell jelentkezését megküldeni 2021. június 14-én 12:00-ig az alábbi tartalommal:

név, születési hely és idő, pontos lakcím, telefonszám

nyilatkozat arról, hogy a I. pont szerinti regisztráció megtörtént és annak dátumáról

A jelentkezés személyesen is megtehető a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnál fenti időpontig.

Háziorvosi rendelési aktualitások

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos rendelése 2021. június 10. (csütörtök) napján szünetel Covid-19 védőoltások beadása miatt.

Dr. Schidt György háziorvos 2021. június 14-18. napokon (hétfőtől péntekig) szabadságát tölti. A helyettesítést ellátó dr. Marosi József (telefon: 06-20 432-61-91) a gombai háziorvosi rendelőben rendel

  • 2021. június 15-én (kedden) 11-13 óra, valamint
  • 2021. június 17-én (csütörtökön) 11-13 óra között.

Megértésüket köszönjük!

Öntsünk tiszta vizet…

Tisztelt Gombaiak!

Szombat este óta egyre erősebb vízellátási problémák voltak tapasztalhatóak a településen. Az okok keresése még nem ért véget, viszont az ellátás lassacskán újra teljes. Néhány szót megérdemel a rendszer működése, hogy a szolgáltató segítségére lehessünk a hasonló gondok megelőzésében, azonnali kezelésében:

Gomba és Bénye települések vízellátását 2015 novembere óta egy – éves időszakot tekintve – napi 650 m3 átlagos kapacitású vízmű biztosítja, amelyet két kút táplál. A két kút alapesetben felváltva táplálja a vízművet, „kánikula” üzemmódban párhuzamosan dolgoznak a kutak és a hálózati töltést is erősebbre lehet állítani. A gravitációs víznyomást 500 m3 (2×250 m3) térfogatú tároló (felső tároló a Várhegy mellett), további két terület víznyomását nyomásfokozó szivattyú biztosítja (a telepi a Gombai úton, a főszegi a Rákóczi úton).

A fogyasztáshoz igazodó vízkitermelés a nyári hónapokban magasabb, jobban kell figyelni az ellátás biztonságára, mert nem ritka a 800-850 m3-es napi vízigény. Az elmúlt héten, csütörtökön 817, pénteken már 856 m3 fogyasztást produkált a két település.

2021. június 6-án, vasárnap estére olyan mértékben lecsökkent az 500 m3-es tároló vízszintje, hogy csak a mélyebben fekvő részeken (Tómellék, Alszeg és Bénye) volt víz, a nyomásfokozó szivattyúk nem kaptak elegendő vizet, így először Főszegen, majd a Telepen is gyakorlatilag megszűnt a vízszolgáltatás.

Vasárnap estétől hétfő reggelig a biztonságos mértékre tudott emelkedni a tároló vízszintje. A vízmennyiség biztosítása után még szükség volt a telepi nyomásfokozó újraindítására (hétfő délután), hogy elindulhassanak az otthoni mosógépek és a vízmelegítők is.

A közműszolgáltató vezetői jelenleg vizsgálják a vízszint visszapótlás elmaradásának okát.

A nagyobb vízigény lökésszerű megjelenése alapvetően két okra vezethető vissza:

Nagy átmérőjű cső törése következtében valahol szökik a víz. Ennek a rejtett hibának óriási veszélye van, ugyanis bármikor beszakadhat a föld (eltűnhet út, épület, stb.).

Valaki megnövelte a vízfogyasztását, de drasztikus mértékben (több 10 m3-es napi nagyságrendről van szó). Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy valaki illetéktelenül, méretlenül vételez ivóvizet, pl. egy tűzcsapról – valahol Gombán, vagy Bényén.

Mindkét ok felderítéséhez szükségünk van a lakossági segítségre. Ha valaki víznyomás-esést, vagy annak okaként csőtörést, esetleg illegális vízvételezést tapasztal, elsőként a közszolgáltató Daköv Kft. Monori Üzemigazgatóságának vízmű-központját kell értesíteni a (+36 29) 412-372-es hívószámon, amelyen munkaidőn kívül is elérhető a vízművek diszpécsere és azonnal tud reagálni a problémára.

Van még néhány olyan adat, amely csak közvetve jut el a vízművet üzemeltető diszpécserhez, de a gombai vízmű működéséről aktuális állapotot is lát (a fenti kép). Próbáljunk segíteni az üzemeltetőnek, hogy számunkra megfelelő (köz)szolgáltatást nyújthassanak!

Bízom benne, hogy a vízhiány csak átmeneti, legnagyobb maradandó következménye legfeljebb egy végképp elkerülhetetlen, de rövid locsolási tilalom elrendelése lesz, ha a két kút már nem győzi a fogyasztást ellátni.

Az átmeneti hibáért elnézést kérünk a közszolgáltató nevében.

Házszámtábla ajándékba

Tisztelt Gombai Olvasó!

Településünkön sok problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, esetleg nem látható feltüntetése miatt.

A házszámtáblák állapotának feltérképezése során megállapítást nyert, hogy több ingatlan esetében házszám nem került kihelyezésre. A házszámok kihelyezésével a megfelelő tájékozódás az egyes közszolgáltatókon (pl.: posta, mentők, közművek, stb.) kívül a lakosság számára is fontos lehet.

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az ingatlanokat közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni, az egyes ingatlanokon a házszámok jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak feladata és elsősorban érdeke.

A helyi rendelet szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az ingatlan házszámát, vagy házszám hiányában helyrajzi számát a közterületről jól látható módon nem tünteti fel.

A fentiek zökkenőmentes és gyors megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját költségen 1352 darab házszámot jelző táblát szerzett be, amelyet ajándékként, térítésmentesen bocsát az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

A házszámok átvételére a Községházán, ügyfélfogadási időben van lehetőség. Az átvételi jogosultság igazolásához szükséges egy lakcímet igazoló irat (lakcímkártya, vagy tulajdoni lap) bemutatása, vagy meghatalmazás benyújtása.

Kérjük, vegye át az ajándék házszám-táblát, és legalább az Önkormányzat által ajándékba adott házszámtábla kihelyezésével tegyen eleget a rendelet előírásainak!

Amennyiben a régi házszámot tartalmazó tábla rendben és jól látható módon van kihelyezve, abban az esetben az új házszámtábla kihelyezése nem kötelező, viszont kiteheti a kerítésre, postaládára is.

Segítsünk együtt eligazodni a gombai házak között!

                              Gomba Község Önkormányzata

Trianoni megemlékezés

 „Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
(Juhász Gyula: Trianon – részlet)

2021. Június 4-én (pénteken) este, 19 órakor közös emlékezést tartunk a trianoni országvesztés emléktáblájánál, a Civilház bejáratánál (Gomba, Kossuth Lajos tér 4.).

Szeretettel várjuk az érdeklődőket egy szál gyertyával (vagy teamécsessel) együtt.

Minden jelenlévőt kérünk az aktuális járványügyi előírások betartására.
Gomba Község Önkormányzata

Pályázati felmérés

Tisztelt Érdeklődők!

Pályázat előkészítése miatt felmérést végez az önkormányzat a gombai lakossági igényekről a kutya- és macskatartók körében. Az alábbi plakátra kattintva elérhető a pályázat leírása és a felméréshez szükséges adatok meghatározása.

Kérjük az érdeklődőket, keressék a megadott elérhetőségeken a felmérést végzőket.

Köszönettel: Gomba Község Önkormányzata

A plakátra kattintva elérhető a felmérés részletes leírása