Óvodai beiratkozás időpontjai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2021. május 5-től 7-ig 8 és 16 óra között kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Lehetőség van a személyes beiratkozásra, melyhez kérjük, hogy a kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot hozzák magukkal. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beíratás során be kell tartani az aktuális járványügyi előírásokat!

Kattintással a plakát megnyitható

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon (2021. szeptember 1.) kerül sor. Az elektronikus beiratkozáshoz szükséges a Jelentkezési lap kitöltése. Az aláírt, szkennelt dokumentumot az óvoda email címére várjuk (ovoda@gomba.hu).

A tűzgyújtásról közérthetően

Kérdések és válaszok
a belterületi tűzgyújtásról

Szabad-e égetni a faluban?
Belterületi ingatlanokon továbbra is szabad égetni, viszont nem mindent. Semmit nem szabad meggyújtani, ami füstölög. Égetni csak füstölgéstől mentesen szabad az általános tűzgyújtási szabályok betartásával. [18/2008. (V.30.) ö.r. 23–25. §]

Mely napokon szabad tüzet gyújtani?
Nincs erre vonatkozó rendelkezés. Akkor szabad meggyújtani a tüzet, amikor teljesíthetőek a tűzgyújtás feltételei. Legfontosabb feltétel, hogy a tűzgyújtás ne legyen zavaró, vagy káros a környékre, környezetre. A kellően kiszáradt növényi maradványok eltüzelése szélcsendes és csapadékmentes időben kedvező. Kerüljük a tüzeléssel a vasár- és ünnepnapokat, mert akkor többen tartózkodnak otthon, többeket zavarhat az égetés.

Be kell jelenteni előre a tűzgyújtási szándékot?
Belterületi ingatlanokon tervezett tűzgyújtás esetén nem kell hivatalos bejelentés, de legalább a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival javasolt egyeztetni a szándékot, hogy ne tegye hiábavalóvá senki pl. a szomszéd nagymosását.
Külterületi ingatlanok esetében a tűzgyújtásra a tűzoltóság engedélyét kell beszerezni, azokra sajátos helyi szabályok és az itt adott válaszok nem vonatkoznak.

Csak tűzrakóhelyen szabad égetni?
Belterületi ingatlanok esetében nem csak tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, de akkor is fel kell készülni a tűz terjedésének gyors megakadályozására, eloltására. Tűzrakóhelyen, vagy azon kívül sem szabad őrizetlenül hagyni a tüzet.

Gyújthatok tüzet este is?
Az esti tűzgyújtás általában élelmiszer hőkezelésként (bográcsban, tárcsán, nyárson), vagy hangulati elemként (pl. tábortűz) a hő hasznosítása miatt történik. Ha a tűzgyújtás célja csupán a megszáradt növényi maradványok eltüntetése, azt nappal érdemes elvégezni, hogy az esti szellőztetést ne akadályozza a környéken.

Elhunyt Dr. Erdélyi Lajos

Életének 79. évében elhunyt Dr. Erdélyi Lajos Nyári Pál-díjas helytörténész, a gombai településtörténeti találkozók állandó szervezője, előadója, a Gombai Históriák könyvsorozat szerzője, településünk kulturális életének hosszú időn keresztül meghatározó alakja. Nagyon sok tervet és településtörténeti tudást vitt magával.
Gomba Község Önkormányzata nevében családjának őszinte részvétünket fejezzük ki.
Temetése 2021. április 7-én, szerdán 15 órakor lesz a főszegi temetőben.

Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése

Tisztelt Szülők!

Gombai intézménybe járó gyermekeik étkeztetését – a 2020. március 18-tól kialakított gyakorlathoz hasonlóan – az intézmények az étkezést biztosító szolgáltatóval együtt szervezik meg a 2021. március 8-tól bevezetésre kerülő szigorítások szerinti működés miatt.

Kérjük a szülőket, a gyermekük ellátását biztosító gombai intézményekkel vegyék fel a kapcsolatot gyermekük étkezési igénye kapcsán, mert az eddigi igények törlésre kerülnek.
Részletekről az intézményeknél érdeklődhetnek.

Együttműködésüket köszönjük!

Környezettudatos tájékoztatás

a lakossági használt sütőolaj begyűjtéséről

Községünkben 2021. március 1-től két gyűjtőponton lehet környezetkímélő módon megszabadulni a használt sütőolajtól.

A malomi kereszteződés üveg-visszagyűjtő konténerei mellett, és
a rendezvényház gazdasági bejáratához vezető bekötőúton (a kisiskola ajtajával szemben)

egy-egy 240 literes sárga hulladékgyűjtő található, amelybe jól zárható edényben (műanyag palack, vagy befőttes üveg) elhelyezhető a sütőolaj. A kukába nem beleönteni kell, hanem edénnyel együtt belehelyezni. Mindkét helyszínt kamera figyeli, illetve a polgárőrök felügyeletére tartozik a begyűjtés figyelemmel kísérése.

Milyen előnye van a begyűjtésnek?
Kisebb környezetterhelés mellett, környezettudatosan kezelhetjük a felhasznált sütőolajat (amelyről lentebb részletesen írunk).
Segítjük a közbiztonságot, mert minden kilogramm visszagyűjtött sütőolaj után 25 Ft támogatást kap a Gombai Polgárőr Egyesület.

Óvjuk meg környezetünket, támogassuk a polgárőrök munkáját!

A használt sütőolaj környezeti hatása
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. A csatornázatlan területeken gyakran a talajba kerül, ahol a talajflórát károsítja, a háztartási hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét, az állati takarmányba kerülve a káros anyag visszakerül a táplálékkörforgásba.
A szelektív gyűjtési rendszer mentesíti a települési csatornahálózatot és a szennyvíztisztítókat a szennyező anyagtól, csökkentve ezáltal az üzemeltetésre fordított kiadást és a hibalehetőséget is.
A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. A felkeresett önkormányzatok pozitívan fogadják a térítésmentes telepítés lehetőségét.
Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás során bioetanol készül belőle.

Fontos adófizetési változás

Tisztelt Adózó!

2021. január 1. napjától fennálló hatáskör változásra tekintettel a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el. 

A 2021. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozóan a belföldi gépjárművek adóját még az önkormányzati adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Amennyiben a gépjárműadó kötelezettség a 2021. évet érinti, abban az esetben a gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára, nem az önkormányzati gépjárműadó fizetési számla javára.

Fontos kiemelni, hogy ha az adózó a befizetését a 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta és tévesen a NAV helyett az önkormányzati adóhatóság felé fizette meg, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette! Ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a tévesen fizetett összeget más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. Az esetleges téves befizetések visszaigénylését az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ (6) bekezdése értelmében a túlfizetés szabályai szerint lehet visszaigényelni, mely alapján a tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg. A gépjárműadó fizetési kötelezettségét azonban az adózónak szükséges teljesítenie, tekintettel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság semmilyen körülmények között nem jogosult hivatalból a NAV felé továbbutalni a tévesen megfizetett összeget.

Az esetleges kellemetlenségek elkerülésének érdekében kérjük a tájékoztatóban foglaltak betartását. Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettség Önt nem terheli, jelen tájékoztatónkat tekintse tárgytalannak.

Együttműködésüket megköszönve,

                                                             Gombai Közös Önkormányzati Hivatal
                                                           Adóhatóság

Vonatkozó jogszabályok:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény