Egészségház – teljes létszámmal

Tisztelt Betegek!

2020. november 18. (szerda) napjától már újra teljes létszámmal állnak egészségük szolgálatába a gombai egészségház dolgozói.
Szerdától a védőnő, a fogorvos és a háziorvos mellett újra elérhető a nővéri rendelés is.

Jó egészséget kívánunk!
gomba.hu

Hirdetmény

A MAVIR Zrt. tájékoztatása alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a MAVIR Zrt. üzemeltetése alatt álló Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték Gomba 0270/7-0280/2-0284/4-0286/17 hrsz-ú ingatlant érintő 53-54. számú oszlopai között található terület nyiladékának állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet előírásainak, ezért annak tisztítását szükséges elvégezni.

Abban az esetben, ha a fent megadott helyen a szükséges nyiladéktisztítási munkát saját maga szeretné elvégezni, akkor kérjük, hogy azt 2020. 11. 16. napjától 2020. 11. 25. napjáig tegye meg.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése alapján a nyiladék tisztítására a MAVIR Zrt. a tulajdonos(ok) hozzájárulása nélkül is jogosult.

Amennyiben a nyiladék szabványossá tételét a fenti határidőig nem végzi el, úgy a munkákat a MAVIR Zrt. 2020. 12. 01. napjától 2020. 12. 20. napig saját költségén, törvényben biztosított jogánál fogva elvégzi, vagy megbízottjával elvégezteti.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a MAVIR Zrt. a kivágott növényzetet a nyiladékban hagyja, annak őrzéséről nem áll módjában gondoskodni.

Amennyiben a nyiladéktisztítási munkával kapcsolatban további információra tart igényt, azt a MAVIR Zrt. Albertirsai Vezetékfelügyelőség 2730 Albertirsa, Dánosi út 3.5 km. címen, vagy a david@mavir.huelektronikus levélcímen írásban, illetve a 06-20-529-0060 telefonszámon szóban a munkák megkezdése előtt jelezze.

                                                                   Varga Sándor
                                                                   jegyző

Könyvtári változások

Tisztelt Gombaiak!

Magyarország Kormánya a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletében részletesen szabályozza a 2020. november 11-től kezdődő időszak szabályait. A korm. rendelet 12.§-a további szigorításokat léptet életbe a november 4-i szabályokon felül, ezért a könyvtári működés az alábbiak szerint változik:

További rendelkezésig a könyvtár kedden 12-tól 18 óráig és szerdán 8-tól 14 óráig elérhető, de nem lehet az épületbe belépni. Fertőtlenítés mellett a könyvcsere – előzetes egyeztetés után – lebonyolítható. Kereshetik a könyvtárat az olvasni vágyók.

Továbbra is igaz, hogy az ügyfélszolgálatok és a könyvtár korlátozott működésén felül szünetel minden foglalkozás és rendezvény, beleértve a civil szervezetek és csoportok összejöveteleit is (egyesületi események, jóga, zumba, stb. foglalkozások). Az önkormányzat közösségi színterei (Civilház, Rendezvényház, Tájház) zárva vannak a látogatók előtt.

Az ügyfélszolgálati és könyvtári alkalmak idején is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, úgymint a maszk helyes használatát és a másik személytől való 1,5 méteres távolságot.

Tartsuk be a szabályokat! Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánunk!

Gomba Község Önkormányzata

Játszótér lezárás!

A képhez tartozó alt jellemző üres; 20200317_105515_HDR-scaled.jpg a fájlnév

Tisztelt Gombaiak!

A vírusfertőzés kockázata miatt a Kenyeres-kertben lévő játszótér 2020. november 12-től határozatlan időre lezárásra kerül.


A játszóteret használni, területén tartózkodni tilos!

Kérjük, hogy a Kenyeres-kert további létesítményeit se látogassák, hiszen fertőtlenítésük nem megoldott. Jelenleg csak az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

Háziorvosi rendelés – újra

Tisztelt Betegek!

Dr. Schidt György háziorvos negatív teszteredmények után
2020. november 9-től újra rendel.
A rendelés egyelőre még asszisztencia nélkül kezdődik, így a háziorvos csak a 06-20/993-8751 telefonszámon érhető el.

Megértésüket köszönjük!

Veszélyhelyzeti korlátozások helyben

Tisztelt Gombaiak!

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet részletesen tartalmazza a kijárási korlátozásról, a rendezvényekről, a kulturális helyszínekről szóló rendelkezéseket és a tömegközlekedés és a parkolás átmeneti szabályait.

A többségében már hatályos szabályokat kérjük alkalmazni és betartani.

A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltak alapján a Civilház, mint önkormányzati közösségi színtér kapcsán az alábbi változások lépnek életbe 2020. november 4. napjától határozatlan ideig:

Az ügyfélszolgálatok és a könyvtár működésén felül szünetel minden foglalkozás és rendezvény, beleértve a civil szervezetek és csoportok összejöveteleit is (egyesületi események, jóga, zumba, stb. foglalkozások).

Bérleti szerződések megkötése szünetel, a korábban megkötött szerződések végrehajtása felfüggesztésre kerül.

Az ügyfélszolgálati és könyvtári alkalmak idején is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, úgymint a maszk helyes használatát és a másik személytől való 1,5 méteres távolságot.

2020. november 4. utáni alkalmak az alábbiak:

Könyvtár: minden héten kedden 12-tól 18 óráig, szerdán 8-tól 14 óráig és pénteken 12-től 18 óráig.

Keddenként 8-tól 16 óráig a családsegítő ügyfélfogadása.

Hulladékkezelési közszolgáltató (DTkH) ügyfélszolgálata november 11-én és december 9-én (szerda) 13-tól 17 óráig.

Falugazdász ügyfélfogadása november 20. (péntek) 8-tól 12 óráig.

Tartsuk be a szabályokat! Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánunk!

Gomba Község Önkormányzata

Háziorvosi rendelés szünetel

Tisztelt Betegek!

Gombán a háziorvosi személyzet – a háziorvos és az ápoló – járványi karanténba került, emiatt a háziorvosi rendelés 2020 november 02-tól bizonytalan ideig szünetel.

Helyettesít dr. Marosi József (tel: 06-20/432-6191) saját rendelési idejében Bényén és Káván.

Dr. Schidt György otthonából telefonos konzultációt biztosít, indokolt esetben hívható munkanapokon 8-13 óra között . Tel.: 06-20/993-8751

Megértésüket köszönjük!

Ismét forgalmi rend változás

A Képviselő-testület döntése alapján a régi parókia épülete előtt (a Kossuth Lajos téren) ismét be lehet hajtani a parkoló felé egy forgalomcsillapító küszöbön keresztül. A “fekvő rendőr” jelenlétére az iskola előtti tábla is felhívja a közlekedők figyelmét, de a fekete-sárga szín is feltűnő az úttesten. Az iskola kapuja előtt megállni tilos!

Kérjük, vezessenek óvatosan!

Október 23.

Tisztelt Gombaiak!

A járványhelyzetre vonatkozó központi ajánlásokat figyelembe véve nem tartunk községi megemlékezést 2020. október 23-án.

A kegyelet virágait mindenki elhelyezheti a Szemők Balázs téri emlékműnél a hosszú hétvégén, de közös ünnepséget nem szervezünk.

Megértésüket köszönjük, jó egészséget kívánunk!