Házszámtábla ajándékba

Tisztelt Gombai Olvasó!

Településünkön sok problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, esetleg nem látható feltüntetése miatt.

A házszámtáblák állapotának feltérképezése során megállapítást nyert, hogy több ingatlan esetében házszám nem került kihelyezésre. A házszámok kihelyezésével a megfelelő tájékozódás az egyes közszolgáltatókon (pl.: posta, mentők, közművek, stb.) kívül a lakosság számára is fontos lehet.

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy az ingatlanokat közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni, az egyes ingatlanokon a házszámok jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak feladata és elsősorban érdeke.

A helyi rendelet szerint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az ingatlan házszámát, vagy házszám hiányában helyrajzi számát a közterületről jól látható módon nem tünteti fel.

A fentiek zökkenőmentes és gyors megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját költségen 1352 darab házszámot jelző táblát szerzett be, amelyet ajándékként, térítésmentesen bocsát az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

A házszámok átvételére a Községházán, ügyfélfogadási időben van lehetőség. Az átvételi jogosultság igazolásához szükséges egy lakcímet igazoló irat (lakcímkártya, vagy tulajdoni lap) bemutatása, vagy meghatalmazás benyújtása.

Kérjük, vegye át az ajándék házszám-táblát, és legalább az Önkormányzat által ajándékba adott házszámtábla kihelyezésével tegyen eleget a rendelet előírásainak!

Amennyiben a régi házszámot tartalmazó tábla rendben és jól látható módon van kihelyezve, abban az esetben az új házszámtábla kihelyezése nem kötelező, viszont kiteheti a kerítésre, postaládára is.

Segítsünk együtt eligazodni a gombai házak között!

                              Gomba Község Önkormányzata