Szociális háló

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
Gombai kirendeltség családsegítő

Perjés Katalin családsegítő és
Mészárosné Kopcsándi  Margit esetmenedzser
30/280 51 76; 30/ 663 27 64

Ügyfélfogadás helye: Civilház-IKSZT (2217 Gomba,  Kossuth tér 4.)
Ügyfélfogadási ideje: kedden 8.00 – 12.00; csütörtökön 14.00 – 16.00 óráig
 
Házi segítségnyújtás Kőrösi-Fehér Ildikó

20/372-88-19
 

Tanyagondnok – Mátyás Ferenc

20/495-26-59