Értéktár, a közösség kirakata

Tisztelt gombai Civil Szervezetek/Intézmények vezetői/képviselői!

 A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat települési értéktárat és települési értéktár bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő megküldése.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptemberi munkaülésén, a 165/2016. (IX. 29.) sz. határozatával megalakította a Helyi Értéktár Bizottságot. A Bizottság vezetője Lehota Vilmos polgármester, további tagjai Gubán Sándor kistérségi főépítész, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzetének munkatársa Kepes Zsolt.

Továbbá, a képviselő-testületi határozat tartalmazza a Helyi Értéktár Bizottság üléseire tanácskozási, javaslattételi joggal kapjanak meghívót a gombai civilszervezetek, intézmények vezetői is.

A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat maga biztosítja.

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VII.21.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályai alapján várjuk a település lakosainak javaslatait az alábbi témakörökben:

 • Agrár- és élelmiszergazdaság
  • például: a gombai kajszibarack
 • Egészség és életmód
  • például: a gombai játszótér
 • Ipar és műszaki megoldások
  • például: ?
 • Kulturális örökség
  • például: a református templom vagy a gombai szüreti menetelő
 • Sport
  • például: ?
 • Természeti környezet
  • például: a gombai hóvirágos
 • Turizmus és vendéglátás
  • például: fojtott hús kulcsos kaláccsal

Javaslataikat az ertektar@gomba.hu e-mail címre küldjék el.

 Köszönettel: Helyi Értéktár Bizottság

Tájékoztatás –

Az őszi időben megnövekedett patkánylétszámra tekintettel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy aki szükségét érzi  és szándékában áll a patkánycsapdákat vagy mérget november hónap elején helyezze ki, hogy a lakossági beavatkozás egységes és hatékony legyen.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk rágcsálóirtást külön nem tervez, tekintettel arra, hogy az elmúlt évek gyakorlata nem vezetett eredményre.

Kérjük továbbá, aki település lakott területén róka jelenlétét észleli, kérjük tegyen bejelentést a Gombai Polgármesteri Hivatalba vagy értesítse Gados István vadászmestert a 06-20-264-32-36 telefonszámon.

Köszönettel: Gomba Község Önkormányzata

F I G Y E L E M!!!

Patay József utca és a Kölcsey Ferenc utca közötti lépcső
(az ú.n. Tündérlépcső) a
felújítás ideje alatt a gyalogos forgalom elől lezárva!

Közlekedni az Ady Endre utca, vagy
az Arató házaspár utca felé tudnak.
Türelmüket köszönjük!          
Gomba Község Önkormányzata