ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

településüzemeltetési- és fejlesztési referens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki- és belső ellátási feladatok, a település fejlesztésével összefüggésben lévő feladatok (pályázati lehetőségek felmérése, pályázatok előkészítése, menedzselése, elszámolása). Az önkormányzati és hivatali kommunális és üzemeltetési feladatok szakmai irányítása és felügyelete.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

FEOR besorolás:  3910 Egyéb ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb, Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Gomba

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Elektronikus úton Lehota Vilmos polgármester részére a polgarmester@gomba.hu e-mail címen keresztül, postai úton, illetve személyesen a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. címen. Kérjük a borítékon/tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: településüzemeltetési- és fejlesztési referens. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Gomba Község Cafeteria Szabályzata az irányadók.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, Érettségi/Középiskola

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 3 hónap próbaidő vállalása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Főiskola

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 Gyakorlott szintű pályázati rendszerek és a hozzájuk tartozó elektronikus felületek ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Önállóság (alap)

 Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

 Eredményorientáció és motiváltság (egyéb)

 Határidők betartása (egyéb)

 Összefüggések megértése (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 motivációs levél

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.11. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A beérkezett pályázatokat Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.18. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/62377

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.05.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.30.

Tisztelt Páciensek!

Dr. Schidt György rendelése 2024.04.29-30.-án elmarad.

Helyettesít Dr. Néma Andrea saját rendelési idejében Káván, ill. Bényén.

Tel: 06-70-432-1478

Nővéri rendelés 7-12-ig.

Tisztelt Páciensek!

Dr. Schidt György rendelése 2024.04.12.-én pénteken elmarad.

Helyettesít Dr. Néma Andrea saját rendelési idejében.

Tel.: 06704321478

Nővéri rendelés 8-12-ig.

Tisztelt Páciensek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. április 4-én és 5-én (csütörtökön és pénteken) nem lesz nővér a rendelőben, ezért ezen a két napon a gyógyszerfelírást kérjük mellőzni.

Megértésüket köszönjük!

Árokrendezési munkálatok kezdődnek

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. március 26-án megkezdődnek az árokrendezési munkálatok a Bajcsy Zsilinszky Endre utca 12. és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 34. közötti szakaszon, azaz az említett ingatlanok előtti területen. Ezeket a munkálatokat a 14/2024. (I.25.) Kt-határozat alapján indítjuk el, melynek célja a szabad vízelfolyás biztosítása, ezáltal javítva a környék csapadékvíz elvezetését.

Az elvégzendő munkálatok magukban foglalják az árok szükséges mélyítését, az árokpartok állékony rézsűs kialakítását. Kérjük, legyenek óvatosak a munkaterület közelében, és figyeljenek a környezetükre, hogy elkerüljék a baleseteket és sérüléseket.

Amennyiben bármilyen további információra lenne szükségük a munkálatokkal kapcsolatban, kérjük, szíveskedjenek felkeresni Gomba Község Önkormányzatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36-29-433-927

E-mail: hivatal@gomba.hu

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket.

Tisztelettel,

Gomba Község Önkormányzata

Háziorvos szabadságon

Tisztelt Páciensek!

Dr. Schidt György rendelése 2024.március 11.-14.-ig szabadság miatt szünetel.

Helyettesít Dr. Néma Andrea saját rendelési idejében Bényén és Káván, valamint Gombán 2024. március 12.-én kedden 8-11 óráig.

Tel.: 06-70-432-1478

Nővéri rendelés a szokott rendelési időben.