Óvodai beiratkozás

Az óvoda felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe. A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. utolsó napja 2021. augusztus 31.

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Ezekben az esetekben a szülőknek nincs semmi teendője. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőket.

Ha az óvoda felvételi körzetében lakcímmel rendelkező gyermek szülője, törvényes képviselője más óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a szülő beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatát (melyben meg kell jelölni a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is) az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-éig fogadja.

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. április 17-ig várja beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatokat azoktól a szülőktől

A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé. A szándéknyilatkozatban kérjük megadni a gyermek nevét, születési helyét, időpontját, a gyermek lakcímét illetve tartózkodási helyét, a szülők elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím vagy posta cím) ezen kívül kérjük megjelölni a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.

Az óvoda elérhetőségei:

Cím: Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2217 Gomba Bajcsy Zsilinszky u. 6.

Telefonszám: 06-29-433-783, e-mail: ovoda@gomba.hu

(A telefon jelenleg átirányított módban működik, kétszer csöng ki néhány másodpercen belül. Kérjük türelmüket.)

Az óvoda a beérkezett szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (amennyiben van) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

A beiratkozáshoz szükséges egyéb iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Az óvoda a gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az intézmény vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Tóthné Szegedi Judit, intézményvezető

melléklet: szülői tájékoztató

Volánbusz változások

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli intézkedés értelmében március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig tanszüneti menetrend lép érvénybe.

További részletek itt elérhetőek.

Köszönet!

Tisztelt Gombaiak!

Köszönetemet fejezem ki kedves mindnyájuknak, mert a falu közterületei üresek, habár háromezernél is többen lakunk itt.

Köszönöm a gyerekeknek, hogy nem mozdulnak ki az udvarról, hiszen nem vakáció van, hanem veszélyhelyzet.

Köszönöm a 40 év alattiaknak, hogy komolyan veszik a veszélyhelyzeti előírásokat, és nem mozognak a faluban, legfeljebb családjuk ellátása miatt jönnek ki otthonukból, hogy egyedül bevásároljanak.

Köszönöm a 40 és 50 év közöttieknek – akiknek már legalább kétszer akkora esélye van végzetesen elkapni a vírust, mint a fiatalabbaknak – hogy mozgásukat korlátozzák, és legfeljebb a családjuk ellátása mellett idős szüleik ellátására koncentrálva tervezik meg azt a kevés kimozdulást.

Köszönöm az 50 és 65 év közöttieknek, hogy alig mozdulnak ki otthonukból, akkor is csak a többiekről gondoskodva teszik ezt.

Köszönöm a 65 év felettieknek, hogy otthonukból ki sem mozdulnak!

Csak így tudjuk visszaszorítani a vírus terjedését! Figyeljünk, vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:
Lehota Vilmos
polgármester

Játszótér zárva!

Tisztelt Gombaiak!

A vírusfertőzés kockázata miatt a Kenyeres-kertben lévő játszótér lezárásra került.
A játszóteret használni, területén tartózkodni tilos!

Kérjük, hogy a Kenyeres-kert további létesítményeit se látogassák, hiszen fertőtlenítésük nem megoldott.

Lehetőleg senki ne hagyja el lakókörnyezetét, hogy ne lehessen közvetítője a vírusnak.

Védőnői tájékoztató

Eljárásrend a védőnői feladatellátásban (COVID-19)

A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet érinti a védőnői feladatellátást is. Polgármesteri jóváhagyással a következő intézkedések kerültek bevezetésre:

– A munkavégzés a védőnői tanácsadóban történik.

– A családlátogatások esedékessége esetén előzetes telefonos egyeztetés után a védőnő felajánlja a digitális eszközökön történő tanácsadás lehetőségét munkaidőn belül (viber, telefon, gomba védőnői szolgálat facebook csoport).

– A státuszvizsgálatokra és védőoltásokra előzetes időpont egyeztetés után továbbra is be lehet menni a tanácsadóba.  A státusz vizsgálatokhoz a  szülői kérdőívek letölthetők a

http://www.gyermekalapellatas.hu/produktumok/szuloi_kerdoivek

oldalról, és digitális formában kitöltve eljuttathatók a védőnőnek (vedono@gomba.hu).

– A tanácsadóban és a váróban egyszerre csak egy felnőtt tartózkodhat a gyermekkel, belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező, a 2 évnél nagyobb gyermekek esetén is.

– A várandós gondozás csak a törvényben előírt feltételek mellett, előzetes telefonos egyeztetéssel történik, a minimálisan szükséges megjelenéssel.

Kérjük a kialakult helyzet miatt a szülők megértését, viselkedjenek higgadtan és türelmesen. Ne tartózkodjanak közterületen, lehetőleg maradjanak otthon.

Vigyázzunk egymásra!

Közétkeztetési tájékoztató

Tisztelt Olvasó!

Gomba község közigazgatási területén működő köznevelési intézmények étkeztetési gyakorlatát 2020. március 16-17. (hétfő-kedd) napján szüneteltetjük az intézménylátogatások elmaradása miatt. Rövid felkészülési időszak után 2020. március 18-tól (szerdától) az alábbiak szerint működik a gyermekétkeztetés a veszélyhelyzet fennállása alatt:

 • Az óvodában és bölcsődében a rendkívüli szünet elrendelése miatt szünidei étkeztetés lép életbe, amelyet az óvodában kell igényelni. Az igényeket már be lehet nyújtani.
 • Az iskolában a digitális munkarend szerinti, iskolalátogatás nélküli oktatás miatt szintén változik az étkeztetés gyakorlata, az iskola tájékoztatása alapján kell jelezni a gyermekétkeztetési igényt.
 • Minden gyermekétkeztetésre egyaránt érvényes, hogy
  • napi egyszeri meleg étkezés biztosított, amelyet a köznevelési intézménynél lehet igényelni,
  • nem a köznevelési intézményben kerül kiszolgálásra és elfogyasztásra az étel,
  • az igényelt ételadagokat a főzőkonyha melletti étkezőben (Gomba, Kossuth Lajos tér 21.) veheti át a szülő, törvényes képviselő (avagy meghatalmazottja) naponta 11 órától 13:30-ig. Kérjük az átvétel időpontját betartani, mert az átadások után haladéktalanul fertőtleníteni kell a helyiséget. Gyermeknek (18 év alatt) ételt nem szolgálunk ki.
  • az igényelt ételadag egyszer használatos edénybe kerül kiadagolásra, ételhordó edényt nem kell hozni az átvételhez,
  • az igényelt ételadag átvételét aláírással kell igazolni, ugyanígy a következő étkezési napra is aláírással lehet kérni az étkeztetést,
  • aki az igényelt ételadagért nem jön el, nem veszi át, a következő étkezési napon sem kap ételadagot, legfeljebb az azt követő étkezési napra igényelhet (amennyiben az intézménytől kapott névsoron már szerepelt),
  • az étel átvételéhez senki ne hozza magával a gyermeket, amíg az étkezőben tartózkodik átvevő, ne lépjen be az épületbe. A belépés után a kézmosóknál mossa meg a kezét, így vegye át az ételt, majd írja alá a szükséges papírokat.

A szociális étkeztetés továbbra is működik, viszont a veszélyhelyzet miatt módosul néhány mozzanata. Kérjük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy

 • lehetőleg átutalással egyenlítsék ki a befizetendő térítési díjat, mert a veszélyhelyzet alatt határozatlan ideig a készpénzes befizetést felfüggesztette a szolgáltató. A hátralékra most nagyobb türelmi idő után küld felszólítást a szolgáltató, nem kell aggódni a szolgáltatás elmaradása miatt,
 • a veszélyhelyzet alatt lehetőleg ne mozduljanak ki otthonukból,
 • ne tegyék ki az ételhordókat a kerítésre, mert az étel nem a begyűjtött ételhordókba, hanem egyszer használatos edényekbe kerül kiadagolásra, hogy a konyhát ne terhelje a behozott ételhordók által jelentett vírusveszély, ezáltal a konyha jobban meg tudja védeni a szolgáltatást igénybe vevőket is.

A közétkeztetési konyha telefonszáma: 433-150

Kérjük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy tartsák be a rendkívüli időszak előírásait mindnyájuk egészsége érdekében.

Köszönettel:
Gomba Község Önkormányzat és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás

Az elmúlt időszakban az új koronavírus megbetegedésekre való tekintettel az Észak-Olaszországból hazaérkező tanulócsoportok, turisták, munkavállalók, valamint egyéni utazások esetében az alábbi megelőző intézkedések megtételét javasoljuk.

Abban az esetben, ha Ön – tanulócsoport tagjaként, munkavállalóként, turistaként, stb. – Észak-Olaszország érintett tartományaiban (Lombardia, Veneto Emilia-Romagna, Piedmont)  tartózkodik/tartózkodott, akkor hazajövetelét követően a fent említett terület elhagyásától számított 14 napig kísérje fokozott figyelemmel  egészségi állapotát. Amennyiben ez idő alatt belázasodna, légúti tünete jelentkezne (köhögés, légszomj) lépjen kapcsolatba, hívja fel a háziorvosát és a kapott instrukciókat tartsa be. A háziorvos, illetve a területileg illetékes járási/kerületi népegészségügyi osztály dönt a további teendőkről, az aktuális eljárásrend szerint.

Tünetmentes személy laboratóriumi vizsgálatának elvégzése szükségtelen, szakmailag nem indokolt.

Az érintett területek aktuális listájáról a zöld-számon: 06 80/ 277-455 vagy 06-80/277-456, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet tájékozódni: www.nnk.gov.hu.

Rendkívüli tájékoztató – frissítve

Frissülő kiegészítő tájékoztatók az oldalon!

Tisztelt Gombaiak!

2020. március 14-én 19 órától ülésezett a veszélyhelyzetben a helyi irányítást végző operatív törzs, amely tárgylásról az alábbiakban tájékoztatom a helyi lakosokat:

 • A 1102/2020. (III.14.) Korm. határozat alapján a helyi iskolában, tehát a Fáy András Református Általános Iskolában (és Alapfokú Művészeti Iskolában) 2020. március 16. napjától a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, amely – többek között – azt jelenti, hogy a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik. A gyakorlatban a tanulók 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az iskolát nem látogatják. Bővebb információk tekintetében az iskola munkanapokon 8-16 óráig felvilágosítást nyújt a +36 29 433 261 telefonszámon.
 • A 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt felhatalmazással Gomba község polgármestere a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai székhelyén és bölcsődei telephelyén 2020. március 16. napjától határozatlan időre rendkívüli szünetet rendelt el. Felvilágosítást az óvodai +36 29 433 783 telefonszámon kérhetnek, munkanapokon 8-16 óráig.
 • A rendezvényházban 2020. március 16. napjától határozatlan ideig nincsenek rendezvények sem civil szervezeti, sem önkormányzati szervezésben.
 • A Civilházban 2020. március 16. napjától határozatlan ideig sem Zumba, sem Jóga foglalkozások nem lesznek, illetve felfüggesztésre került a hulladék-gazdálkodási szolgáltató, a DTKH ügyfélfogadása és a könyvtári nyitva tartás is. Megkérjük a Civilházban összejövetelt tartó további szervezeteket és csoportokat, hogy 2020. március 16. napjától határozatlan ideig a tervezett alkalmaikat mondják le.
 • A községházán az ügyfélfogadás személyesen már 2020. március 11-től határozatlan ideig felfüggesztésre került, csak telefonon (+36 29 433 927) és levélben (postán és email-ben: hivatal@gomba.hu) működik az ügyfélszolgálat.
 • A szociális étkeztetés, valamint a Tetepuszta és Felsőfarkasd terültén működő tanyagondnoki szolgálat továbbra is üzemel. A szociális étkeztetés területén a fertőzésveszély csökkentése érdekében 2020. március 16. napjától határozatlan ideig nem fogadunk el műanyag ételhordó edényeket, az étel szállítására alkalmas eszközöket a szolgáltató biztosítja.
 • A helyi kereskedelmi és szolgáltató egységek látogatása több esetben már szabályozásra került, kérjük a meghozott óvintézkedések figyelembe vételét, betartását.
 • A 10/2020. (III.14.) EMMI rendelet alapján a kihirdetett vészhelyzet időtartama alatt a fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
 • A helyben működő egyházak veszélyhelyzet miatt hozott szabályait kérjük figyelembe venni, az egyházi alkalmakat az előírások betartásával látogatni.

Református egyházi közlemény itt olvasható.

Különösen az időseket, mint a vírus legveszélyeztetettebb korosztályát kérjük, hogy lehetőleg ne mozduljanak ki otthonukból. Ügyeik elintézéséhez kérjenek segítséget szomszédaiktól, rokonaiktól, ismerőseiktől. A 65 éves kor betöltött gombaiak kaptak egy tájékoztató anyagot is, amelyben visszajelzést kérünk tőlük. A tájékoztató itt is olvasható.

Az iskolalátogatás tilalma alatt, illetve az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünetben ne az idősekre bízzuk az otthon maradt gyermekeket, mert a gyermekek – habár nem tartoznak a veszélyeztetett körbe – lehetnek vírushordozók, ami végzetes lehet az idősek számára.

Az orvosi rendelésre is kiterjedő háziorvosi tájékoztatót itt olvashatják.

A 2020. március 16-án kiadott központi szabályozások alapján követendő háziorvosi eljárásrendet itt olvashatják.

Közel vagyunk a fővároshoz, illetve sokan ingáznak oda naponta. Számukra külön ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyet itt olvashatnak.

2020. március 17-től csak az élelmiszert árusító üzletek és a patikák lehetnek nyitva 15 óra után, a többi kereskedelmi és szolgáltató egységet be kell zárni, csak 06-15 óráig üzemelhetnek. (Kivételt jelentenek a házhoz szállítók és a csak elvitelre üzemelő vendéglátó egységek, de szigorú előírások mellett.)

Átmeneti ideig nem használható a Szemők Balázs téri szabadtéri elárusítóhely sem, még a környezetében is tilos árusítani!

A postai szolgáltatás működik, megfelelő fertőtlenítés mellett mindenki megkapja a küldeményét, még a készpénzben járó nyugdíjat is! Postai tájékoztató itt elérhető.

Minden rendezvény és gyűlés elmarad a településen, kivétel a polgári esküvő és a temetés, amely csak minimális létszámmal kerül megszervezésre! A rendezvényeken, gyűléseken részvevők büntethetők!

Rendezvényház és a Civilház bezárva, a Tájház nem látogatható, a szabadtéri közösségi terek – a játszótér és az egész Kenyeres-kert – látogatása TILOS!

Mindenkitől fokozott figyelmet igényel az előttünk álló, bizonytalan hosszúságú időszak, amelyet azzal rövidíthetünk le, ha betartjuk a központi előírásokat, a helyi döntéseket és az egészségvédelem szempontjából fontos ajánlásokat.

Továbbra is fontos hangsúlyoznunk, hogy

 • az idősek lehetőleg maradjanak otthon,
 • ne most akarjunk olyan ismerősökkel újra találkozni, akiket hónapok óta nem láttunk,
 • kerüljük a tömeget, zárt térbe csak megfelelő távolságtartással lépjünk be,
 • tartsuk be a higiénés előírásokat, különös tekintettel a kézmosásra és a zsebkendő használatára.

A helyi vezetők a továbbiakban is folyamatosan egyeztetnek az egészségügyi, köznevelési és rendvédelmi szervekkel, szükség esetén speciális területek szakértőivel, és ezek alapján a tennivalókról és a korlátozásokról tájékoztatást adnak.

Figyeljünk egymásra, segítsük az időseket az „otthonmaradásban”!

Őrizzük meg a település nyugalmát, ezért csak a hivatalos információkat osszuk meg egymással!

Mindenkinek jó egészséget és elegendő türelmet kívánok!

Lehota Vilmos polgármester

Hirdetmény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban és a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal Bényei Kirendeltségén 2020. március 11. napjától visszavonásig a személyes ügyfélfogadás szünetel, azonban elektronikus úton, valamint telefonon biztosítjuk a kapcsolattartást az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: 06-29-433-927
E-mail: hivatal@gomba.hu

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet elrendelésével kapcsolatos minden további központi információ a https://koronavirus.gov.hu oldalon, a helyi információk Gomba község honlapján elérhető.