Diákmunka 2024

„Nyári diákmunka 2024” elnevezéssel országos munkaerő-piaci program indul 2024.06.17 és 2024.08.31 között. A központi program keretében lehetősége lesz Gomba Község Önkormányzatának és az önkormányzati fenntartású intézményeknek 2024. július 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakban (maximum 2 fő július és 2 fő augusztus hónapban) 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal és gombai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatására legfeljebb napi 6 órában a minimálbér időarányosan járó összegéért (bruttó 200.100,- Ft/hó), többnyire könnyű fizikai munkára.

A programba az a fiatal vonható be, aki foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkezik, valamint rendelkezik a 2023/2024. tanévre (hallgatók esetén II. félévre is) érvényesített diákigazolvánnyal  vagy ennek hiányában iskolalátogatási illetve hallgatói  jogviszony igazolással.

A jelentkezések elbírálása a jelentkezések sorrendjében történik.

A jelentkezés menete:

A programba való részvétel előfeltételeként előzetes regisztráció szükséges, melyhez 2024.06.17 és 2024.06.19. között fel kell keresni a lakó-, vagy tartózkodási hely szerint illetékes Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) ügyfélfogadási időben (2024.06.17,18,19, napokon 08:00-11.30, és 13:00 és 15:30 között). Ehhez kérjük, vigye magával személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány), valamint érvényes diákigazolványát, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolását. (Ügyintézéskor a portán lévő sorszám kiadó automata „regisztrációˇ gombjának megnyomásával lehet sorszámot igényelni.)

A regisztrációt követően a hivatal@gomba.hu  e-mail címre kell a jelentkezést megküldeni 2024. június 19-én 24:00-ig az alábbi tartalommal:

– név, születési hely és idő, pontos lakcím, telefonszám

– nyilatkozat arról, hogy az előfeltételként előírt regisztráció megtörtént és egyidejűleg a Foglalkoztatási Osztályon kapott iratok eljuttatása az Önkormányzathoz

– nyilatkozat arról, hogy júliusban vagy augusztusban kíván-e részt venni a programban

Gomba Község Önkormányzata várja a diákmunkások jelentkezését!