ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

településüzemeltetési- és fejlesztési referens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki- és belső ellátási feladatok, a település fejlesztésével összefüggésben lévő feladatok (pályázati lehetőségek felmérése, pályázatok előkészítése, menedzselése, elszámolása). Az önkormányzati és hivatali kommunális és üzemeltetési feladatok szakmai irányítása és felügyelete.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

FEOR besorolás:  3910 Egyéb ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb, Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Gomba

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Elektronikus úton Lehota Vilmos polgármester részére a polgarmester@gomba.hu e-mail címen keresztül, postai úton, illetve személyesen a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. címen. Kérjük a borítékon/tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: településüzemeltetési- és fejlesztési referens. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Gomba Község Cafeteria Szabályzata az irányadók.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, Érettségi/Középiskola

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 3 hónap próbaidő vállalása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Főiskola

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 Hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

 Gyakorlott szintű pályázati rendszerek és a hozzájuk tartozó elektronikus felületek ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Önállóság (alap)

 Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

 Eredményorientáció és motiváltság (egyéb)

 Határidők betartása (egyéb)

 Összefüggések megértése (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 motivációs levél

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.11. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A beérkezett pályázatokat Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.18. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/62377

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.05.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.30.