Kedves Gombai Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat által rendelt házszámtáblák pótrendelése megérkezett.

A táblák átvételére a Községházán, ügyfélfogadási időben van lehetőség (H: 13:00-16:00, SZ: 8:00-12:00, 13:00-18:00, P: 8:00-12:00). Kérjük az ügyfélfogadási rend betartását.

Az átvételi jogosultság igazolásához szükséges egy lakcímet igazoló irat (lakcímkártya, vagy tulajdoni lap) bemutatása, vagy meghatalmazás benyújtása.

Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat is, akik még nem vették át a korábbi rendelésből származó házszámtáblájukat, hogy haladéktalanul tegyék meg.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 24/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet értelmében ugyanis bárki, aki nem tünteti fel az ingatlan házszámát, vagy helyrajzi számát jól látható módon a közterületről, az súlyosan sérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és vele szemben közigazgatási bírság szabható ki.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a házszámtáblákat az önkormányzat térítésmentesen biztosítja Önöknek.

Azokon a területeken, ahol az egységes házszámtáblák kihelyezése megtörtént,  a település arculata esztétikus és rendezett.

Köszönjük, hogy együttműködnek velünk, és segítenek fenntartani településünk rendezett környezetét.

Gomba Község Önkormányzata