Szelektív edény érkezik

Kedves Gombaiak!

A gombai utcákon lezárulhat egy korszak, hamarosan vége szakad a szél által röptetett sárga zsákok időszakának. A nagyon közeli jövőben – várhatóan egy hónapon belül – érkezik minden hulladékkezelési nyilvántartásban szereplő ügyfél számára elegendő kék színű, sárga tetejű, 120 literes hulladékgyűjtő edény a csomagolási hulladékok gyűjtésére és kihelyezésére. Az edények használatáról, a belerakható hulladékokról külön tájékoztatót mellékelünk.

A gombai ingatlanok tulajdonosai számára az edényeket az önkormányzat és megbízottjai fogják kiosztani a DTkH Nonprofit Kft. által nyilvántartott és a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. A közszolgáltatásba bevont ingatlanok adatai előzetesen megérkeztek a közszolgáltatótól az önkormányzathoz, azonban számos esetben tapasztalható a nyilvántartás pontatlansága, amelynek oka lehet az adás-vételi ügyletek, vagy az elhalálozások kapcsán elmaradt adatmódosítás. A pályázati támogatásból származó hulladékgyűjtő csak a DTkH által nyilvántartott tulajdonosnak (szerződő félnek), vagy meghatalmazottjának adható át. Aki a közelmúltban kapott hulladékkezelési számlán nem aktuális adatokat talált, jobban teszi, ha felkeresi a közszolgáltató ügyfélszolgálatát, hogy pontosítsa a nyilvántartást.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
06-53/500-152; 06-53/500-153;
ugyfelszolgalat@dtkh.hu.

Aki helyben és személyesen szeretné intézni az adatmódosítást, legközelebb 2022. február 9-én, szerdán teheti meg a Civilházban tartott kihelyezett ügyfélszolgálaton 13 és 16 óra között.

Aki a DTkH nyilvántartásában, mint a szolgáltatás igénybevevője szerepel, a közeljövőben névre szóló értesítést kap a hulladékgyűjtők átvételi helyéről és az átadás időpontjáról. A sárga fedelű edényzetet csak annak a személynek (vagy meghatalmazottjának) adhatja át az önkormányzat, akinek a nevére szól az értesítő, valamint ezt érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolni tudja. Érdemes pontosítani az adatokat, mert:

Amennyiben más néven szerepel a szerződés, az edényzet NEM ADHATÓ ÁT!

Tájékoztatásul közöljük, milyen dokumentumok szükségesek az alábbi esetekben:
Adatváltozások bejelentése:

A felhasználó személyében bekövetkező változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért, valamint az abból eredő károkért egyetemlegesen felel!
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

új szerződő magánszemély esetében: a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi adásvételi / bérleti szerződés vagy 30 napnál ugyancsak nem régebbi tulajdoni lap másolat), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá személyi azonosságot igazoló okmány

elhalálozáskor az örökös által bemutatott halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatékátadó végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okmány.

Amennyiben az ingatlan több személy, szervezet tulajdonában áll, úgy szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződés megköthető. Ha nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést, akkor a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges meghatalmazás formájában.

Köszöni az együttműködést: Gomba Község Önkormányzata.