Felhívás

Gomba Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontjának megfelelően a település közigazgatási területén két kiemelt fejlesztési területet jelölt ki. Az önkormányzat a Rendelet 42. §-ban foglalt eljárásrendet követve a Rendelet 29/A. §-ban előírt partnerségi egyeztetést – a 2020. évi LVIII. törvény 165. § által rögzített átmeneti szabályok alkalmazásával elektronikus úton – az alábbi egyeztetési dokumentáció közzétételével megkezdi.

Az egyeztetési dokumentáció a képre kattintva elérhető.

Az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül, azaz legkésőbb 2020. december 12. napjáig lehet eljuttatni a forum@gomba.hu elektronikus címre.