Veszélyhelyzeti korlátozások helyben

Tisztelt Gombaiak!

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet részletesen tartalmazza a kijárási korlátozásról, a rendezvényekről, a kulturális helyszínekről szóló rendelkezéseket és a tömegközlekedés és a parkolás átmeneti szabályait.

A többségében már hatályos szabályokat kérjük alkalmazni és betartani.

A 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 4.§-ban foglaltak alapján a Civilház, mint önkormányzati közösségi színtér kapcsán az alábbi változások lépnek életbe 2020. november 4. napjától határozatlan ideig:

Az ügyfélszolgálatok és a könyvtár működésén felül szünetel minden foglalkozás és rendezvény, beleértve a civil szervezetek és csoportok összejöveteleit is (egyesületi események, jóga, zumba, stb. foglalkozások).

Bérleti szerződések megkötése szünetel, a korábban megkötött szerződések végrehajtása felfüggesztésre kerül.

Az ügyfélszolgálati és könyvtári alkalmak idején is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, úgymint a maszk helyes használatát és a másik személytől való 1,5 méteres távolságot.

2020. november 4. utáni alkalmak az alábbiak:

Könyvtár: minden héten kedden 12-tól 18 óráig, szerdán 8-tól 14 óráig és pénteken 12-től 18 óráig.

Keddenként 8-tól 16 óráig a családsegítő ügyfélfogadása.

Hulladékkezelési közszolgáltató (DTkH) ügyfélszolgálata november 11-én és december 9-én (szerda) 13-tól 17 óráig.

Falugazdász ügyfélfogadása november 20. (péntek) 8-tól 12 óráig.

Tartsuk be a szabályokat! Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánunk!

Gomba Község Önkormányzata