Óvodai beiratkozás

Az óvoda felvételi körzete: Gomba község közigazgatási területe. A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. utolsó napja 2021. augusztus 31.

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Ezekben az esetekben a szülőknek nincs semmi teendője. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőket.

Ha az óvoda felvételi körzetében lakcímmel rendelkező gyermek szülője, törvényes képviselője más óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a szülő beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatát (melyben meg kell jelölni a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is) az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-éig fogadja.

A Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. április 17-ig várja beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatokat azoktól a szülőktől

A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé. A szándéknyilatkozatban kérjük megadni a gyermek nevét, születési helyét, időpontját, a gyermek lakcímét illetve tartózkodási helyét, a szülők elérhetőségét (telefonszám, e-mail-cím vagy posta cím) ezen kívül kérjük megjelölni a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.

Az óvoda elérhetőségei:

Cím: Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2217 Gomba Bajcsy Zsilinszky u. 6.

Telefonszám: 06-29-433-783, e-mail: ovoda@gomba.hu

(A telefon jelenleg átirányított módban működik, kétszer csöng ki néhány másodpercen belül. Kérjük türelmüket.)

Az óvoda a beérkezett szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (amennyiben van) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

A beiratkozáshoz szükséges egyéb iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Az óvoda a gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az intézmény vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Tóthné Szegedi Judit, intézményvezető

melléklet: szülői tájékoztató