Védőnői tájékoztató

Eljárásrend a védőnői feladatellátásban (COVID-19)

A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet érinti a védőnői feladatellátást is. Polgármesteri jóváhagyással a következő intézkedések kerültek bevezetésre:

– A munkavégzés a védőnői tanácsadóban történik.

– A családlátogatások esedékessége esetén előzetes telefonos egyeztetés után a védőnő felajánlja a digitális eszközökön történő tanácsadás lehetőségét munkaidőn belül (viber, telefon, gomba védőnői szolgálat facebook csoport).

– A státuszvizsgálatokra és védőoltásokra előzetes időpont egyeztetés után továbbra is be lehet menni a tanácsadóba.  A státusz vizsgálatokhoz a  szülői kérdőívek letölthetők a

http://www.gyermekalapellatas.hu/produktumok/szuloi_kerdoivek

oldalról, és digitális formában kitöltve eljuttathatók a védőnőnek (vedono@gomba.hu).

– A tanácsadóban és a váróban egyszerre csak egy felnőtt tartózkodhat a gyermekkel, belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező, a 2 évnél nagyobb gyermekek esetén is.

– A várandós gondozás csak a törvényben előírt feltételek mellett, előzetes telefonos egyeztetéssel történik, a minimálisan szükséges megjelenéssel.

Kérjük a kialakult helyzet miatt a szülők megértését, viselkedjenek higgadtan és türelmesen. Ne tartózkodjanak közterületen, lehetőleg maradjanak otthon.

Vigyázzunk egymásra!