Tájékoztató egyszeri természetbeni fűtőanyag-támogatás lehetőségéről

Magyarország Kormányának célja, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Gomba Község Önkormányzata közreműködik a támogatás igénybevételi lehetőségének biztosításban.

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak eredményes végrehajtása érdekében kérem, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban nem részesült, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban nem részesült szíveskedjen a kitöltött igénybejelentő-lapot Gomba Község Önkormányzata részére 2018. október 15. napjáig a Gombai Polgármesteri Hivatal épületében (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) Ordasi Emilné részére átadni vagy elektronikus levélben az aljegyzo@gomba.hu-ra megküldeni. Az igénybejelentő-lapot a hivatal épületében kérhet személyesen vagy ITT  letöltheti. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a fent megjelölt határidő jogvesztő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a természetbeni juttatás: szén, tűzifa, fűtőolaj, pellet/brikett, propán-bután palackos gáz illetve propán-bután tartályos gáz formájában kérhető. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (lásd fent), amely később nem módosítható.

Fontos, hogy háztartásonként csak egy igénybejelentés nyújtható be (az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie), továbbá nem nyújtható be igénybejelentés olyan háztartás után, amely tisztán elektromos fűtéssel rendelkezik, vagy amely az idei évben már részesült a 12 000 forint összegű téli rezsicsökkentésben (tehát a gázszámláján már érvényesítve lett a rezsicsökkentés összege).

A benyújtott igénybejelentés valóságtartalmáért büntetőjogi felelősséggel az igénybejelentő személye tartozik.

Amennyiben a tájékoztatóval vagy az igénybejelentő-lap kitöltésével kapcsolatosan kérdése van, forduljon bizalommal a polgármesteri hivatal dolgozóihoz, akik hivatali időben készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 06-29-433-927
e-mail: aljegyzo@gomba.hu

Varga Sándor aljegyző