Tájékoztató „Nyári Diákmunka” programról

Gomba Község Önkormányzata „Nyári Diákmunka” programot hirdet

2017. július 1. és 2017. augusztus 31.

közötti időszakra, 2 hónap időtartamra.

A programban a 16 -25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt.

A foglalkoztatást megelőzően a nappali tagozatos diáknak közvetítést kérőként meg kell jelennie a lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán regisztráció céljából.

A regisztrációhoz érvényes személyes okmányok, valamint érvényes diákigazolvány vagy annak iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolás szükséges.

Regisztráció után a nyilvántartásba vett diáknak a Gombai Polgármesteri Hivatalnál kell jelentkeznie legkésőbb
2017. június 26. napján 16 óráig.